Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/129

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

En av huvudorsakerna, varför mr Crawley hade ett så stort välde över sin far, bestod i en penningfråga. Baroneten var nämligen skyldig sin son en summa pengar av mödernearvet, vilken han icke fann lämpligt att betala, liksom han överhuvudtaget hade en nästan oövervinnelig motvilja för att betala vilken som helst och endast genom laga tvång kunde förmås att inlösa sina förbindelser. Miss Sharp beräknade (ty hon blev, såsom vi snart skola få höra, invigd i nästan de flesta av familjens angelägenheter), att sir Fox' fordringsägares krav kostade honom en årlig extra utgift av flera hundra pund, men detta var ett nöje, som han icke kunde undvara; han fann ett grymt nöje i att låta de arma uslingarna vänta och drog ut med betalningen från den ena tingsterminen till den andra. — Vad är det för nytta med att sitta i parlamentet, ifall man måste betala sina skulder? plägade han säga, och därför var hans ställning såsom lagstiftare till en icke ringa nytta för honom.

Världsmarknad! världsmarknad! här var en man, som icke kunde stava och icke brydde sig om att läsa — som hade en bondes vanor och knipslughet; vars syfte i livet var lagvrängeri; som aldrig hade ett tycke, en själsrörelse eller en njutning, som icke var smutsig och låg, och som detta oaktat hade rang och makt och beklädde hedersposter och var en av landets dignitärer och en av statens pelare. Han var highsheriff[1] och åkte i förgylld vagn. Stora ministrar och statsmän fjäsade och krusade för honom, och på världsmarknaden hade han en högre plats än det mest lysande snille och den mest fläckfria dygd.

Sir Fox hade en ogift halvsyster, som hade ärvt hans mors stora förmögenhet, och ehuru baroneten föreslog att låna hennes pengar mot inteckning, avslog miss Crawley anbudet och föredrog den säkerhet som statspapperen erbjödo. Hon hade emellertid antytt sin avsikt att dela arvet efter sig mellan sir Fox' andre son och kyrkoherdens familj samt hade ett par gånger betalt Rawdon Crawleys skulder under hans akademiska och

  1. Den högsta polismyndigheten i ett grevskap. Ö. a.
121