Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/166

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

fädernehemmet, kan icke äga många av dessa spännande händelser, på vilka en romanhjältinna vanligen gör anspråk. Snaror eller skott kunna möjligen locka bort de gamla fåglar, som söka sin näring ute i världen, hökar kunna möjligen finnas i trakten, från vilka de undkomma eller av vilka de bli gripna, men de unga i boet njuta en rätt lugn och angenäm, ehuru föga romantisk tillvaro i dunet och halmen, till dess det även blir deras tur att pröva vingarna. Medan Becky Sharp prövade sina vingar på landet, hoppande på alla slags kvistar och bland en massa av snaror och pickande upp sin föda helt menlöst och lyckosamt, låg Amalia lugnt och tryggt i sitt hem vid Russell Square. Om hon begav sig ut i världen, var det under de gamlas ledning och uppsikt, och icke heller tycktes något ont kunna drabba henne eller det rika, glada och trevliga hem, i vilket hon var kärleksfullt skyddad. Mamma hade sina förmiddagssysslor att sköta och sin dagliga promenad i vagn och denna behagliga rund av visiter och besök i butiker, vilken utgör den rika London-damens nöje, ja, man skulle kunna säga yrke. Pappa skötte sina hemlighetsfulla operationer i City — en livlig och orolig plats den tiden, då krig rasade i hela Europa och riken stodo på spel; då "Kuriren" räknade tiotusentals prenumeranter; då den ena dagen meddelade er underrättelsen om slaget vid Vittoria, och en annan om Moskvas brand, eller då en tidningssäljares horn, blåsande nedåt Russell Square vid middagstiden, förkunnade en sådan händelse som "Slaget vid Leipzig — sexhundratusen man i striden — fransmännen totalt slagna — tvåhundratusen dödade." Gamle Sedley kom ett par gånger hem med ett mycket allvarligt ansikte, och detta helt naturligt, då sådana nyheter som dessa satte alla hjärtan och alla fondbörser i Europa i häftig skakning.

Emellertid gingo sakerna vid Russell Square sin gång, alldeles som om sakerna i Europa icke varit på minsta sätt i olag. Reträtten från Leipzig gjorde icke den ringaste skillnad i antalet av de mål, som mr Sambo intog i tjänstfolkets rum; de allierade strömmade in i Frank-

158