Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

käraste förhoppningar. I geografi återstår ännu åtskilligt att önska, och ett omsorgsfullt och oavlåtligt bruk av ryggbrädet[1] fyra timmar om dagen under de näst följande tre åren rekommenderas för erhållande av denna värdiga hållning, som är så nödvändig för varje ung dam med fin bildning.

I religionens och moralens grundsatser skall miss Sedley finnas värdig en anstalt, som hedrats med närvaron av den store lexikografen och den beundransvärda mrs Chapones beskydd. Då miss Amalia lämnar Chiswick Mall, tager hon med sig sina kamraters hjärtan och den lärarinnas tillgivenhet och aktning, som har den äran att teckna sig

Eder högeligen förbundna, ödmjuka tjänarinna
Barbara Pinkerton.

P. S. Miss Sharp åtföljer miss Sedley; men särskilt anhålles, att miss Sharps vistelse vid Russel Square icke måtte komma att överstiga fjorton dagar, emedan den distinguerade familj, hos vilken hon är engagerad, önskar att så snart som möjligt få draga nytta av hennes tjänster.”

Sedan detta brev blivit avslutat, skred miss Pinkerton till att skriva sitt eget och miss Sedleys namn på försättsbladet i ett Johnsons lexikon — det intressanta verk, vilket hon oföränderligen skänkte sina elever, då de lämnade pensionen. På pärmen infördes en avskrift av "Rader ställda till en ung dam, då hon lämnade miss Pinkertons skola i Chiswick Mall, av den högt ärade salig doktor Samuel Johnson". Lexikografens namn låg nämligen alltid på denna majestätiska kvinnas läppar, och ett besök, som han hade gjort henne, var upphovet till hennes rykte och framgång.

På tillsägelse av sin äldre syster, att taga fram "diktionären" ur bokskåpet, hade miss Jemima tagit två exemplar av boken från det nämnda förvaringsrummet, och då miss Pinkerton hade slutat inskriften i det första,

  1. Ett instrument, som användes för att få ut bröstet och åstadkomma en mera rak hållning. Ö. a.
11