Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/258

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

fältet, satte sig fyra väldiga främmande arméer i rörelse för att börja den stora örnjakten, och en av dessa var en engelsk armé, av vilken två av våra hjältar, kapten Dobbin och kapten Osborne, utgjorde en del.

Nyheten om Napoleons flykt och landstigning mottogs av den käcka trupp de tillhörde med en förtjusning och hänförelse, vilken envar, som känner denna ryktbara kår, lätt kan fatta. Från översten till den minste trumslagaren vid regementet voro alla fyllda av hopp och ärelystnad och patriotisk vrede samt tackade franske kejsaren, såsom för en personlig godhet, att han kom för att störa Europas fred. Nu var den timme slagen, efter vilken de så länge och så ivrigt hade längtat; då de skulle få visa sina kamrater, att de kunde slåss likaväl som veteranerna i Spanien, och att deras mod och tapperhet icke hade förkvävts av Västindien och gula febern. Stubble och Spoony hoppades att få sig kompanier utan att behöva köpa sig dem. Fru majorskan O'Dowd hoppades att före slutet av fälttåget (i vilket hon beslöt att deltaga) få skriva sig såsom överstinna O'Dowd. Våra två vänner (Dobbin och Osborne) voro lika upphetsade som de övriga, och vardera på sitt sätt — Dobbin mycket lugnt, Osborne mycket högljutt och energiskt — var fast besluten att göra sin plikt och vinna sin andel av ära och utmärkelse.

Den skakning, som till följd av dessa nyheter genomlopp landet och armén, var så stark, att man föga aktade på enskilda angelägenheter, och därav kom det sig förmodligen, att George Osborne, vars utnämning nyss hade stått att läsa i tidningen, ivrigt sysselsatt som han var med förberedelser till avtåget och full av längtan efter vidare befordran, icke tog sig så hårt av andra händelser, vilka under en lugnare tidpunkt skulle ha gripit honom djupare. Det måste erkännas, att gamle mr Sedleys olycka icke gjorde honom särdeles nedslagen. Han provade sin nya uniform, som klädde honom mycket väl, samma dag som den gamle herrns kreditorer hade sitt första sammanträde. Hans far berättade honom bankruttörens

250