Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/341

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

besök, och sagda unga dam väntade på honom under åtskilliga timmar den följande dagen, och om han hade kommit och gjort henne den fråga hon var beredd att besvara, skulle hon kanske ha ställt sig på sin brors sida och möjligen ha åvägabragt en försoning mellan George och hans förtörnade far. Men ehuru hon troget väntade därhemma, kom icke någon kapten. Han hade sina egna affärer att sköta; sina egna föräldrar att besöka och trösta och så att tidigt på dagen taga sig en plats i "Blixten" och fara ned till sina vänner i Brighton. Under dagens lopp hörde miss Osborne sin far giva befallning om att den fjäskande skurken kapten Dobbin icke vidare skulle släppas inom hans dörrar, och varje förhoppning, som hon möjligen ännu kunde ha hyst i tysthet, blev sålunda helt tvärt krossad. Mr Frederick Bullock kom på besök och var särdeles öm mot Maria och uppmärksam mot den dystre gamle herrn, ty ehuru denne senare hade förklarat att han nu skulle känna sig lugn, tycktes likväl de åtgärder, han hade vidtagit för att förskaffa sig lugn, ännu icke haft önskad verkan, och de sista två dagarnas tilldragelser hade synbarligen gjort ett starkt intryck på honom.


333