Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/387

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

TJUGUÅTTONDE KAPITLET.
I vilket Amalia tränger in i Nederländerna.

Regementet med dess officerare skulle transporteras i skepp, som Hans Majestäts regering hade utrustat för detta ändamål, och två dagar efter den festliga tillställningen i mrs O'Dowds våning seglade transportfartygen nedåt floden och gingo under konvoj mot Ostende, medan besättningen hurrade på alla ostindiska skeppen på floden och officerarna svängde sina hattar och manskapet svarade med livliga hurrarop. Under tiden hade den ridderlige Josef gått in på att eskortera sin syster och majorens hustru, vars pick och pack, den ryktbara turbanen och paradisfågeln inberäknade, följde med regementets bagage — så att våra två hjältinnor körde helt lösa och lediga till Ramsgate, där de stego ombord på en av paketbåtarna för att begiva sig till Ostende.

Den period av Josefs liv, som nu följde, var så full av händelser, att den tjänade honom till samtalsämne i många år efteråt, och själva tigerjakthistorien fick vika för de mera gripande skildringar han hade att meddela rörande den stora Waterloostriden. Så snart han hade kommit överens om att följa sin syster utrikes, anmärktes, att han upphörde att raka sin överläpp. I Chatam följde han paraderna och exercisen med mycken iver. Han lyssnade med livlig uppmärksamhet till samtalen mellan sina kamrater officerarna (såsom han efteråt stundom kallade dem) och lärde sig så många militäriska namn han möjligen kunde. Under dessa studier var majorskan O'Dowd honom till stor hjälp, och på den dag, då de slutligen stego ombord på "Den sköna Rosen", som skulle föra dem till deras bestämmelseort, uppträdde han i en

379