Sida:Världsmarknaden del 1 1926.djvu/473

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

blivit omnämnd. Den nådiga fröken och hennes systrar bodde i Brighton tillsammans med sin mamma, grevinnan Southdown, denna karaktärsfasta dam, som var så fördelaktigt känd inom den allvarliga världen.

Några få ord torde böra yttras rörande hennes nåd och hennes nobla familj. Rörande chefen för den Southdownska familjen, den fjärde greven av Southdown, är föga att säga, utom att han var en allvarlig man. Detta kan däremot icke sägas om hans son, rörande vilken hans mor strax efter hans fars frånfälle fick den förfärliga underrättelsen, att han var medlem av flera världsliga klubbar, tappade stora summor på spel hos Wattiers och på Cacaoträdet, och att han, utom andra snedsprång, höll en loge på operan, där han var omgiven av ett särdeles vådligt ungkarlssällskap. Hans namn nämndes endast med klagan och suckan inom familjekretsen.

Lady Emili var åtskilliga år äldre än sin bror och intog en framstående plats i den allvarliga världen i sin egenskap av författarinna av några högst intressanta religiösa avhandlingar och många psalmer och andliga hymner.

Vad beträffar lady Jane, vilken mr Fox Crawley hade skänkt sin ömhet, så var hon en mild, tyst och blyg ung dam. I trots av broderns moraliska förfall höll hon ännu mycket av honom och skickade honom i hemlighet små biljetter. Den enda förfärliga hemlighet, som tyngde på hennes liv, var, att hon i sällskap med en gammal hushållerska en dag hade i hemlighet varit åstad och gjort brodern ett besök, varvid hon fann honom — den kära, förskräckliga, förvillade varelsen — rökande en cigarr och med en flaska likör framför sig. Hon beundrade sin syster, tillbad sin mor och ansåg mr Crawley för den mest intagande och talangfulle man i världen, näst efter Southdown, den fallne brodern; och hennes mamma och syster betraktade och behandlade henne som ett barn och bestämde hennes kläder och böcker och tankar, och hennes nåd skulle ha låtit henne gå med barnförkläde ända till hennes nuvarande tjugusex års ålder, såframt

30. — Thackeray, Världsmarknaden. I.465