Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/106

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

Som det var fullt upp med rapphöns och denna jakt så att säga är en plikt för en engelsk gentleman med statsmannaanlag, begav sig sir Fox Crawley, sedan den första sorgen var över, ut och deltog litet i denna förströelse i en grå hatt med sorgflor. Åsynen av dessa fält, som nu voro hans egna, beredde honom mången hemlig fröjd. Stundom tog han icke någon bössa, utan gick helt stilla och fredligt med ett bamburör, medan Rawdon, hans tjocke bror, och skogvaktarna strövade vid hans sida. Fox' pengar och fält utövade en stor verkan på hans bror. Den fattige översten blev helt underdånig och vördnadsfull mot familjens huvudman och föraktade icke längre veklingen och mjölkfingret Fox. Rawdon lyssnade med deltagande till sin äldre broders förslag rörande plantering och underdikning, gav sina råd rörande stallen och kreaturen, red över till Mudbury för att se efter ett sto, som kunde bli passande åt lady Jane att rida på, erbjöd sig att rida in det, etc. etc. — kort sagt, den uppstudsige dragonen var helt mör och ödmjuk och blev en mycket respektabel yngre bror. Han erhöll ständiga bulletiner från miss Briggs i London rörande lille Rawdon, som sände sina hälsningar. "Jag mår mycket bra", skrev han. "Jag hoppas, att pappa mår mycket bra. Jag hoppas, att mamma mår mycket bra. Min ridhäst mår mycket bra. Grey tager mig med för att rida i parken. Jag kan galoppera. Jag mötte lille gossen, som red framför mig. Han grät, då han galopperade. Jag gråter inte." Rawdon läste upp dessa brev för sin bror och för lady Jane, som var förtjust i dem. Baroneten lovade att taga vård om gossen i skolan, och hans godhjärtade maka gav Rebecka en sadel, med anhållan, att hon för den ville köpa en present åt sin lille gosse.

Den ena dagen följde på den andra och husets damer tillbragte sitt liv i dessa lugna sysselsättningar och förströelser, som tillfredsställa fruntimmer på landet. Klockorna ringde regelbundet till måltider och bönstunder. De unga damerna övade sig på pianot varje morgon efter frukosten under ledning och överinseende

100