Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/146

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

Han talade om gröda, spannmålslagar och politik med de främsta lantjunkarna. Han (som förut hade varit en sorglig fritänkare i dessa ämnen) började nu att intressera sig för jakt och hästavel, ehuru han själv icke var någon jägare, utan en man med stilla och bokliga vanor. Till lady Southdowns bestörtning blev han även med varje dag alltmera ortodox, upphörde att predika offentligt och besöka religiösa sammankomster, gick helt käckt i kyrkan, besökte biskopen och hela Winchesters prästerskap och gjorde icke någon invändning, då hans högvördighet domprosten Trumper föreslog en robbert whist. Hur förtappad måste icke lady Southdown ha ansett sin måg, då han kunde tillåta en dylik gudlös förströelse, och då baroneten till på köpet en dag meddelade de unga damerna, att han nästa år sannolikt skulle föra dem med sig till ortens baler! Dessa tillbådo honom för hans godhet. Lady Jane var endast alltför lydig och kanske själv glad att få komma dit. Änkenåden avsände de hemskaste beskrivningar på sin dotters världsliga uppförande till författarinnan av "Tvätterskan på Finchley-allmänningen" på Kap, och som hennes hus i Brighton vid denna tid blev ledigt, återvände hon dit, icke så synnerligt sörjd av sina barn. Vi torde även kunna antaga, att Rebecka vid sitt andra besök på Drottningens Crawley icke kände sig särdeles olycklig över frånvaron av damen med medikamentslådan, ehuru hon skrev ett julbrev till hennes nåd, i vilket hon vördnadsfullt gjorde sig påmind hos den goda grevinnan, talade om sin uppbyggelse av hennes konversation vid det förra besöket, utbredde sig över den vänlighet, varmed grevinnan hade behandlat henne under hennes sjukdom, och förklarade, att allting på Drottningens Crawley erinrade henne om hennes frånvarande vän.

En stor del av sir Fox Crawleys ändrade uppförande och popularitet ledde sitt ursprung från ovannämnda sluga lilla dams råd.

Ni förbli en baronet — ni gå in på att endast bli en lantjunkare! hade hon sagt till honom, medan han var

140