Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/169

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

druiden, deras förste stamfar, och vilkas stamträd går långt bortom tiden för kung Bruces ankomst till dessa dar. Pendragon är titeln på den äldste sonen av detta hus. Sönerna ha blivit kallade Arthurs och Uthers och Caradocs alltifrån urminnes tider. Deras huvuden ha fallit i mången lojal sammansvärjning. Elisabeth lät hugga huvudet av den under hennes tid levande Arthur, som hade varit kammarherre åt Philip och Maria och förde brev mellan skottarnas drottning och hennes onklar Guiserna. En av husets yngre söner var officer hos den store hertigen och utmärkte sig i den beryktade Saint Bartholomeikonspirationen. Under hela Marias fängelsetid konspirerade huset Camelot till hennes förmån. Det trycktes lika mycket genom sina omkostnader för utrustandet av en krigsflotta mot spanjorerna under armadans tid, som av de böter och konfiskationer det undergick under Elisabeth, för att det hyste präster och utgjorde en härd för papistiska stämplingar. Under konung Jakobs tid blev en av husets ättlingar av denne store teologs skäl och bevis omvänd från sin tro, och familjens ställning blev något förbättrad genom hans i lämplig tid inträffade svaghet, men greven av Camelot under Carl I:s regering återvände till sin familjs gamla tro, och så fortforo de att strida för den och ruinera sig för den, så länge det ännu fanns en Stuart kvar att träda i spetsen för eller underblåsa ett uppror.

Lady Maria Caerlyon uppfostrades i ett kloster i Paris, och kronprinsessan Marie Antoinette var hennes gudmor. I sin skönhets blomma hade hon blivit gift med — eller såld åt — lord Gaunt, som då vistades i Paris och vann stora summor av den nämnda damens bror vid en av Philips av Orleans banketter. Grevens av Gaunt ryktbara duell med drottningens forne page och gunstling greve de la Marche vid grå musketörerna tillskrevs av det allmänna ryktet denne officers anspråk på den sköna lady Maria Caerlyons hand. Hon gifte sig med lord Gaunt, medan greve de la Marche låg sjuk av sitt sår, flyttade till Gaunt House och gjorde en kort tid uppseende vid prinsens av

163