Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/173

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

den andra sidan, den enda där det enligt hennes tro fanns någon räddning. Under sina söners ungdom hade lord Steyne, som var en vetenskapligt bildad man och tyckte om att disputera, intet bättre nöje på aftnarna där ute på landet, sedan middagen blivit intagen och herrarna sutto vid sitt vin, än att få gossarnas informator, hans ärevördighet mr Trail (numera biskop av Ealing) och markisinnans biktfar, pater Mole, i luven på varandra. Han ropade ömsevis: — Bravo, Latimer! Väl sagt, Loyola! och lovade Mole ett biskopsdöme om han ville gå över och bedyrade, att han skulle använda hela sitt inflytande för att skaffa Trail en kardinalshatt, ifall han ville låta omvända sig. Ingendera av de båda andliga herrarna ville emellertid giva vika, och ehuru den ömma modern hoppades, att hennes yngste och mest älskade son skulle bli återvunnen till hennes tro, väntade henne på detta håll en förfärlig missräkning, som tycktes vara en straffdom över henne för det syndiga i hennes giftermål.

Den äldste lord Gaunt gifte sig med lady Blanche Thistlewood, en dotter av det ädla huset Bareacres. En flygel i Gaunt House anvisades åt det nygifta paret, som emellertid icke levde lyckligt med varandra och vars äktenskap icke välsignades med några barn. Till följd härav fick den yngre brodern lord George Gaunt, som vistades i Wien, upptagen med att valsa och sköta diplomatiska angelägenheter, order att komma hem och ingå äktenskap med dottern till John Jones, förste baron av Helvellyn och huvudman i bankirfirman Jones, Brown och Robinson vid Threadwedle Street, från vilken förening härstammade åtskilliga söner och döttrar, vilkas görande och låtande icke tillhör detta kapitel.

Detta giftermål var till en början särdeles lyckligt. Lord George Gaunt kunde icke endast läsa, utan även skriva korrekt. Han talade franska ovanligt flytande och var en av de främsta valsörer i Europa. Med dessa talanger och hans försänkningar hemma var det föga tvivel om att hans härlighet skulle komma att stiga till de högsta värdigheterna på den bana han hade valt. Hans

167