Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

ligt att antaga, att han förvärvade en vida större skicklighet i bruket av dessa verktyg än personer kunna äga, vilka endast tillfälligtvis hantera dem. Att använda en biljardkö väl är alldeles som att använda en pensel eller en flöjt eller en värja — man kan till en början endast mycket klent hantera dessa redskap, och det är endast genom upprepad övning och ihållighet, i förening med en naturlig fallenhet, som en person kan uppnå en mera framstående skicklighet i deras användning. Vår vän Crawley hade nu, ifrån att endast vara en utmärkt amatör, blivit en fulländad mästare på biljard. Liksom fallet är med en stor general, plägade hans snille växa med faran, och då lyckan en längre stund hade legat emot honom och parierna till följd därav hade stigit, kunde han med utsökt skicklighet och djärvhet göra några underbara stötar, varigenom han återställde jämvikten och slutligen gick segrande ur striden till stor förvåning för envar — det vill säga, för envar som inte kände till hans spel. De, som voro vana att se det, aktade sig helst att hålla sina pengar mot en person med så plötsliga resurser och en så lysande och överväldigande skicklighet.

I kortspel var han lika skicklig, ty ehuru han alltid tappade i början av varje afton, spelande så vårdslöst och görande så många bockar, att nykomlingar ofta kände sig böjda att tänka lågt om hans talang, anmärktes det dock, att Crawley, sedan han blivit väckt till försiktighet genom upprepade små förluster, började att spela på ett helt annat sätt och var tämligen säker om att totalt slå sin motståndare, innan kvällen var förbi. Få personer kunde också i själva verket säga, att de någonsin hade vunnit på honom.

Hans framgångar voro så ständiga, att ingen kan undra över, att de avundsjuka och besegrade stundom talade om dem med en viss bitterhet och att man i de engelska högkvarteren viskade om, att det icke gärna kunde gå fullt ärligt till att överste Crawley oupphörligt vann.

Ehuru Frascatis och Salongen den tiden voro öppna i Paris, var likväl spelmanien så vida spridd, att de offent-

22