Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

återfinna honom, utgöra hans mustascher och överstetiteln på hans kort de enda relikerna från hans forna militära yrke.

Det har blivit omnämnt att Rebecka, kort efter sin ankomst till Paris, intog en framstående plats inom societeten i denna huvudstad och mottogs såsom en välkommen gäst i några av den återkomna franska adelns förnämsta familjer. Även de eleganta engelsmännen i Paris ägnade henne sin hyllning till stor förtrytelse för deras stolta damer, som icke kunde lida uppkomlingen. Salongerna i Saint Germain, i vilka en plats blivit henne betryggad, och glansen inom det nya hovet, där hon mottogs med mycken utmärkelse, tjusade och kanske något litet berusade under några månader mrs Crawley, som under denna tidpunkt måhända var en smula fallen för att se över axeln de personer — mest hederliga unga officerare — som utgjorde hennes mans förnämsta sällskap.

Men översten gäspade jämmerligen bland hovets hertiginnor och förnäma damer. De gamla fruar, som spelade ekarté, gjorde ett sådant väsen för ett femfrancsstycke, att överste Crawley snart fann, att det icke lönade mödan att slå sig ned vid ett spelbord. Kvickheten och livligheten i deras konversation kunde han icke uppfatta, emedan han icke var mäktig deras språk. Och vad gott kunde väl, resonerade han, hans hustru ha av att varenda afton niga och krumbukta för en hel rad av prinsessor? Han började därför snart att låta Rebecka ensam bege sig till dessa förnäma sällskap och återtog sina egna enkla sysselsättningar och nöjen bland de älskvärda vänner han själv valde.

Då vi säga, att en fin herre lever elegant på ingenting, begagna vi naturligtvis ordet "ingenting" för att beteckna någonting okänt, menande helt enkelt, att vi icke veta på vad sätt den fina herrn betalar utgifterna för sitt hushåll. Nu hade, såsom vi veta, vår vän översten stora anlag för alla slags hasardspel, och som han oupphörligt övade sig med kort, tärningsbägare eller biljardkö, är det helt natur-

21