Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/280

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

lyckats, såframt inte den där förfärliga olyckan hade kommit emellan och gjort ett slut på alltsammans. Men jag medger, att mitt förnämsta syfte var att befria min dyre make — honom, som jag älskar, trots att han misshandlat mig. och hyser misstankar mot mig — från den fattigdom och ruin, som hotade oss. Jag såg lord Steynes förkärlek för mig, sade hon och slog ned ögonen, och jag medger att jag gjorde allt som stod i min makt för att göra mig behaglig för honom och för att, såvitt som en hederlig kvinna kan, förvärva mig hans — hans högaktning. Det var först på fredagsmorgonen, som nyheten rörande guvernörens på Coventry Island död anlände hit, och lord Steyne skyndade genast att skaffa min man platsen. Det skulle bliva en överraskning för honom — han skulle få läsa utnämningen i tidningen i dag. Även efter sedan den där ohyggliga arresteringen hade ägt rum (lord Steyne lovade att betala skulden, och sålunda blev jag på visst sätt hindrad från att skynda till min mans befrielse), skrattade han och sade skämtsamt till mig, att min dyre Rawdon skulle bli tröstad, då han finge läsa utnämningen i tidningen i det där ohyggliga bysättningshäktet. Och så — så kom han hem. Hans misstankar vaknade — det förfärliga uppträdet ägde rum mellan mylord och min grymme, grymme Rawdon — och, store gud! vad skall väl följden bliva av allt detta? Fox, goda Fox, hav förbarmande med mig och försona oss med varandra! Och i det hon så talade, kastade hon sig ned på knä, utbrast i tårar och fattade Fox' hand, som hon höljde med lidelsefulla kyssar.

Det var i denna ställning som lady Jane, vilken, då hon kom tillbaka från kyrkan, genast skyndade in i sin mans rum i samma ögonblick som hon hörde att mrs Rawdon Crawley var där inne, fann baroneten och hans svägerska.

— Det förvånar mig verkligen att denna kvinna har den djärvheten att träda in i detta hus, sade lady Jane, skälvande i hela kroppen och med likblekt ansikte. (Hennes nåd hade genast efter frukosten skickat ut sin piga, som hade meddelat sig med Raggles och Rawdon

274