Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/284

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

lord Steyne redan stod i de allmänna tidningarna. Smith såg upp helt förvånad och leende åt den häftighet översten visade, då han tog upp bladet och började läsa.

Mr Smith och mr Brown (den där herrn som hade att fordra den där summan på whist) hade talat om översten, innan han kom in.

— Det här kommer just i grevens tid, sade Smith. Jag misstänker, att Crawley inte äger ett öre.

— Det där är en vind som blåser gott åt lite var, sade mr Brown. Han kan naturligtvis inte resa utan att först betala mig vad jag har att fordra.

— Hur stor lön kan det vara? frågade Smith.

— Två- eller tretusen pund, svarade den andre. Men klimatet är så infernaliskt, att de inte länge kunna leva där. Liverseege dog efter aderton månaders vistelse därstädes, och hans företrädare starvade av efter sex veckor, har jag hört sägas.

— Somliga påstå att hans bror ska ha ett ovanligt gott huvud, sade Smith, men jag har alltid funnit honom förbannat tråkig. Men pengar måste han ha. Det är säkert han som skaffat översten den här platsen.

Han! sade Brown i hånfull ton. Bah, det är lord Steyne som skaffat honom den.

— Vad menar du?

— En dygdig kvinna är sin mans krona, svarade den andre gåtfullt, och så fortforo de att läsa sina tidningar.

Rawdon för sin del läste i "Rojalisten" följande: "Hans Majestäts skepp 'Yellowjack', kapten Jaunders, har fört hem brev och dokument från Coventry Island, av vilka inhämtas, att hans excellens Liverseege fallit offer för den härskande febern i Swamptown. Hans förlust kännes djupt i den blomstrande kolonien. Vi höra, att guvernörsbefattningen blivit erbjuden åt överste Rawdon Crawley, riddare av Bathorden, en utmärkt Waterloo-officer. Vi behöva icke endast män med erkänd tapperhet, utan även män med administrativa talanger för att övervaka våra koloniers angelägenheter, och vi betvivla icke, att den person, som av regeringen blivit utsedd till att fylla den

278