Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/435

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

Ombudsmannen för livförsäkringsbolaget svor på att detta var den ruskigaste sak han ännu hade sett, och talade om att skicka några personer till Aachen för att undersöka dödsorsaken, och bolaget vägrade att betala. Men mrs eller lady Crawley, såsom hon kallade sig, sände sina juridiska ombud till bolaget, och dessa herrar förklarade, att de alls icke hade någonting emot en undersökning, att de trotsade bolaget att våga neka att betala, och att mrs Crawley var föremål för en skändlig komplott, som hade förföljt henne under hela hennes liv — och vunno slutligen seger. Pengarna blevo utbetalda, men överste Dobbin återsände sin andel och förklarade bestämt att han icke ville ha någonting att skaffa med Rebecka.

Hon blev heller aldrig lady, ehuru hon fortfor att kalla sig så. — Hans excellens överste Rawdon Crawley dog i gula febern på Coventry Island, djupt älskad och begråten, sex veckor före sin bror Fox' död, och sålunda övergingo egendomen och titeln till den nuvarande sir Rawdon Crawley.

Även han vägrade att se sin mor, vilken han lämnar ett vackert underhåll och som för övrigt tycks vara mycket rik. Den unge baroneten bor uteslutande i Drottningens Crawley, medan Rebecka mest vistas i Bath och Cheltenham, där en hel mängd förträffliga människor anse henne vara ett högst förfördelat fruntimmer. Hon har sina fiender, men vem har icke det? Hennes liv är hennes bästa svar på alla anklagelser. Hon använder det till utförande av barmhärtighetsverk. Hon går till kyrkan och aldrig utan en betjänt efter sig. Hennes namn står på alla listor för välgörande ändamål, och vid alla expositioner och försäljningar till de fattigas bästa har hon alltid ett bord, där hon själv står och säljer. Amalia och hennes barn och översten befunno sig plötsligt framför henne en dag, då de kommo till London, och gingo på en sådan exposition. Hon slog blygsamt ned sina ögon och log, då de ryggade tillbaka för henne — Amalia, skyndande bort vid den unge sprätten mr Georges arm, och översten förande vid handen sin lille Jane, vilken han

429