Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/44

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

vän, och jag ämnar ännu göra en karl av dig. Vem sålde dina hästar åt dig? Vem var det som betalte dina skulder?

Rawdon var tvungen att bekänna, att han för alla dessa välgärningar hade sin hustru att tacka samt lova att även för framtiden överlämna sig åt hennes ledning.

Då miss Crawley lämnade världen och då de pengar, för vilka hennes släktingar så länge och så ivrigt hade kämpat, slutligen tillföllo Fox, råkade Bute Crawley, som fann, att endast femtusen pund hade blivit honom testamenterade i stället för de tjugutusen, som han hade väntat sig, i ett sådant raseri över sin besvikna väntan, att han gav det fritt lopp mot sin brorson, och den osämja, som alltid hade legat och grott dem emellan, slutade med en fullständig brytning. Å andra sidan var det uppförande, som visades av Rawdon Crawley, som endast hade fått hundra pund, sådant att det överraskade hans bror och förtjuste hans svägerska, som var benägen att visa vänlighet mot alla medlemmar av hennes mans familj. Han skrev till sin bror ett mycket öppet, manligt och godlynt brev från Paris. Han visste, sade han, att han genom sitt gifte hade förverkat sin tants ynnest, och ehuru han icke dolde sin bedrövelse över att hon ända till slutet hade visat sig så skonslös mot honom, var han likväl glad över att pengarna stannade inom deras egen familj samt lyckönskade hjärtligt sin bror i anledning av hans goda tur. Han sände sin hjärtliga hälsning till sin svägerska och hoppades, att hon skulle visa sig vänligt stämd mot hans hustru, och så slöt brevet med ett postskriptum till Fox av den nämnda damens egen hand. Även hon bad att få instämma i sin mans lyckönskningar. Hon skulle aldrig förgäta mr Crawleys godhet emot henne i forna dagar, då hon var en stackars fader- och moderlös flicka utan vänner samt guvernant åt hans små systrar, för vilkas välgång hon ännu hyste det ömmaste deltagande. Hon önskade honom all möjlig lycka i hans äktenskapliga liv och anhöll om tillåtelse att få sända sin hjärtliga hälsning till lady Jane (om vars godhet hela världen underrättade henne); hoppades att

38