Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/63

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

Måhända hade doktorns fru goda skäl för sin svartsjuka; de flesta damer, som utgjorde Amalias lilla krets av bekanta, delade densamma och voro riktigt förtretade över den entusiasm, varmed det andra könet betraktade henne. Ty nästan alla män, som kommo i hennes närhet, blevo förtjusta i henne, ehuru de sannolikt skulle haft svårt att säga varför. Hon var icke kvick eller på något sätt briljant eller över måttan vis eller utomordentligt vacker. Men vart hon kom, rörde och tjusade hon envar av det manliga könet och väckte förakt och misstroende hos sitt eget kön. Jag tror, att det var hennes svaghet, som utgjorde hennes förnämsta tjuskraft — ett slags ljuv undergivenhet och mildhet, som tycktes anropa varje man hon mötte om hans sympati och hans beskydd. Vi ha sett, hur inom Georges regemente, ehuru hon talade med få av hans kamrater, alla de unga officerarnas svärd voro färdiga att flyga ur skidan för att fäkta för henne, och på samma sätt intresserade och behagade hon envar inom sin lilla krets av bekanta i Fulham.

Det var icke blott doktor Pestler, utan även mr Linton, hans biträde, som förklarade sig vara mrs Osbornes slav. Denne senare var en ung herre, som var vida mer välkommen i mrs Sedleys hus än hans principal, och om lilla George fick någon krämpa, kunde han titta in två eller tre gånger om dagen för att se om den lille pilten, utan att begära ett öre i ersättning därför. Han plägade taga med sig bröstsocker och dadlar och annat dylikt från lådorna i apoteket och tillaga så söta och välsmakande mixturer, att gossen tyckte att det var ett riktigt nöje att vara litet krasslig, och han och Pestler själv sutto i två hela nätter vid gossens säng under den förfärliga veckan, då han hade mässlingen. Skulle de ha handlat på samma sätt i fråga om annat folk? Sanningen befaller oss att svara nej härpå.

Så var det den lille franske chevaliern mittemot, som gav lektioner i sitt modersmål i åtskilliga skolor i trakten och som man om natten kunde höra på en gnällande gammal fiol spela tremulerande gamla gavotter och

57