Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/66

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

hjärta som bevittnat den) till Fader Vår — modern bedjande ur djupet av sitt milda hjärta och barnet läspande efter vad hon talade. Och för varje gång bådo de Gud välsigna den goda, kära pappa, som om han varit levande och inne i rummet hos dem.

Många timmar av hennes dag upptogos av att tvätta och kläda denne unge herre — att taga honom med sig ut på en liten promenad före frukosten och innan morfar gick bort för att sköta "affärer" — att göra honom de mest underbara och uppfinningsrika dräkter, för vilket ändamål den sparsamma änkan klippte sönder och ändrade varenda duglig bit av den lilla grannlåt hon hade i sin garderob från sitt gifta liv — ty mrs Osborne själv bar alltid (till stor förtret för hennes mor, som föredrog vackra kläder, i synnerhet efter familjens olycka) en svart klänning och en halmhatt med ett svart band. Mången timme ägnade hon även åt sin mor och sin gamle far. Hon hade gjort sig möda med att lära sig spela cribbage och spelade nu med den gamle herrn de aftnar, då han icke gick till sin klubb. Hon sjöng för honom, då han var så sinnad, och detta var alltid ett gott tecken, ty han föll oföränderligen i en ljuv och behaglig sömn under musiken. Hon renskrev åt honom en otalig mängd memorial, brev, prospekter och förslag. Det var med hennes stil som de flesta av den gamle herrans förra bekanta blevo underrättade om att han hade blivit agent åt Svarta Diamant- och Kolbolaget och kunde förse sina vänner och allmänheten med de bästa kol för så och så mycket per tunna. Allt vad han gjorde, bestod i att underteckna cirkulären med sin namnteckning med dithörande släng och skriva adresser på dem med en darrande kontorsstil. Ett av dessa papper sändes till major Dobbins kommissionär, men som majoren för närvarande var i Madras, var han icke i behov av kol. Han kände emellertid den hand, som hade skrivit prospektet. Ack, vad skulle han icke velat giva för att hålla denna samma hand i sin egen! Ett nytt prospekt kom ut, vilket underrättade majoren om att J. Sedley & C:o, som hade etablerat agenturer i Oporto,

60