Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/74

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

WILLIAM M. THACKERAY

tusentals anmärkningsvärda metoder till att dölja den. Hon förde dem med prisvärd energi med sig på baler och offentliga platser i trakten; ja, hon undfägnade sina vänner på ett gästvänligt sätt i prästgården, och bjöd dem vida oftare än hon hade gjort, innan miss Crawleys arv hade utfallit. Av hennes yttre förhållande skulle ingen kunnat förmoda, att familjen hade blivit besviken i sin väntan, eller av hennes täta uppträdande i det offentliga ha gissat sig till, hur hon nöp och sparade i hemmet. Hennes flickor hade mera bjäfs och en finare toalett, än de någonsin förut hade haft. De infunno sig enträget på assembléerna i Winchester och Southampton, foro till Cowes för att bevista de baler och tillställningar, som där föranstaltades i anledning av kapplöpningar och kapprodder, och deras vagn, med hästarna tagna från plogen, var ständigt i gång, till dess man nästan började tro, att de fyra systrarna hade fått sig en förmögenhet testamenterad av sin tant, vars namn familjen aldrig nämnde offentligt utan med den största aktning och den varmaste tacksamhet. Jag vet intet slags osanning som är mera vanlig på världsmarknaden än denna, och det torde böra anmärkas, huruledes folk, som begagna den, räkna sig sitt skrymteri till ära och inbilla sig att de äro utomordentligt dygdiga och prisvärda, emedan de äro i stånd att bedraga världen i fråga om deras förmögenhetsvillkor.

Mrs Bute ansåg sig utan all fråga för en av de dygdigaste kvinnor i England, och åsynen av hennes lyckliga familj var en verklig uppbyggelse för främlingar. De voro så glada och goda och så väl uppfostrade och så enkla! Martha målade blommor alldeles utmärkt och försåg alla fattigbasarerna i grevskapet med produkter av sin konstflit. Emma var en riktig landsortspoetissa, och hennes verser i "Hampshiretelegrafen" voro en heder för den poetiska vrån i tidningen. Fanny och Mathilda sjöngo duetter tillsammans, medan mamma spelade på pianot, och de båda andra systrarna sutto med armarna slingrade om varandras liv och lyssnade kärleksfullt. Ingen såg, hur de stackars flickorna fäktade och pluggade

68