Sida:Världsmarknaden del 2 1926.djvu/75

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

VÄRLDSMARKNADEN

i enslighet för att lära sig dessa duetter. Ingen såg, hur strängt mamma exercerade dem timme efter timme. Kort sagt, mrs Bute bjöd olyckan tappert spetsen och räddade skenet på det mest dygdiga sätt.

Allting som en god och respektabel mor kan göra, gjorde mrs Bute. Hon bjöd alla möjliga ungkarlar hem till prästgården, både präster och proselyter, både officerare och unga jurister och sade åt James, att han skulle taga hem med sig de unga män, med vilka han gick ut på jakt. Vad gör icke en mor för sina älskades välgång?

Mellan en sådan kvinna och hennes svåger, den ohygglige gamle baroneten på herrgården, kunde det naturligtvis finnas föga gemensamt. Brytningen mellan Bute och hans bror sir Fox var nu fullständig, ja, mellan sir Fox och hela grevskapet, för vilket den gamle mannen var en verklig skandal. Hans motvilja för städat sällskap ökades med åren, och portvaktsgrindarna hade icke öppnats för en gentlemans vagn alltifrån den dag, då Fox och lady Jane kommo för att göra sin skyldighetsvisit efter sitt giftermål.

Detta var ett hemskt och bedrövligt besök, som familjen aldrig kunde tänka på utan fasa. Fox bad sin hustru med ett spöklikt ansikte att icke tala därom, och det var endast genom mrs Bute själv, vilken ännu kände till allt som tilldrog sig på herrgården, som de närmare omständigheterna rörande sir Fox' mottagande av sin son och sonhustru blevo kända.

Då de körde uppför allén i sitt nätta och fina ekipage, märkte Fox med bedrövelse och vrede stora öppningar bland träden — hans träd — vilka den gamle baroneten fällde, utan att först fråga sin son och arvinge till råds. Parken hade ett utseende av ytterlig ödslighet och förfall. Körvägarna voro illa hållna, och den prydliga vagnen stötte och guppade i smutspölarna på vägen. Den breda, sandade planen framför huvudtrappan var smutsig och övervuxen med gräs, och de fordom jämna och välvårdade rabatterna förfallna och fulla med ogräs. Luckorna voro tillskruvade framför största delen av

69