Sida:Vår vän Anne 1910.djvu/117

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs

En avvänd fara.

kantremsan utmed framsidan av sin lantgård. Åtskilliga andra fastighetsägare, som inte ville vara sämre, hade följt hans exempel. Man hade därför den ögonfägnaden att se långa sträckor frodig gräsvall, där fordom endast vuxit tistlar och kardborrar. De områden utanför gårdarna, som ännu ingenting åtgjorts, sågo följaktligen så tråkiga och vanvårdade ut, att deras ägare skämdes och i hemlighet föresatte sig att se till, vad de kunde hitta på att göra till nästa vår.

Även det trekantiga jordstycket vid korsvägen hade blivit avröjt och planterat, och Annes pelargoniumrabatt, på vilken ännu ingen ko förgripit sig, avtecknade sig helt prydligt i mitten.

Avonleas Unga Samhällsförbättrare tyckte följaktligen, att de hunnit med ganska mycket, även om herr Levi Boulter, som på ett taktfullt sätt av en särskilt tillsatt kommitté tillfrågats angående sina avsikter med det gamla huset uppe på backen, något okruserligt sagt ifrån, att den saken angick bara honom.

På detta speciella möte ämnade man uppsätta en böneskrift till skolrådet, med en ödmjuk begäran att skolans område måtte inhägnas av ett staket. Man umgicks också med planen att plantera några vackra prydnadsträd utanför kyrkan, om föreningens finanser så tilläte … Ty, påpekade Anne, det lönade sig ej att gå omkring med några insamlingslistor, så länge tingshuset stod kvar i all sin blåa gräslighet.

Föreningsmedlemmarna sutto redan församlade i herrskapet Andrews förmak, och Jane stod i begrepp att utvälja och tillsätta en kommitté, som skulle taga reda på och inberätta, vad besagda prydnadsträd kostade — då Gertie Pye svassade in, frasande och elegant. Gertie hade alltid för vana att komma sent — för att göra så mycket mera effekt när hon trädde in, sade elakt folk. Och Gerties inträde i dag var i högsta grad effektfullt, ty hon stannade på ett dramatiskt sätt mitt på golvet, himlade sig, slog ihop händerna och utbrast:

— Kan ni tänka er, vad jag alldeles nyss har hört? Jo, herr Judson Parker ämnar hyra ut hela sitt staket åt stora landsvägssidan till en handelsfirma, som ska måla annonser på det.

För en gångs skull åstadkom verkligen Gertie Pye all den effekt hon önskade. Om hon kastat in en bomb bland de

109