Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/112

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
104
Kap. 1. Land och folk.

*Wgla, Vgla, Marcus, i Toffta. U. h. 1616.

Peer, i Sästetorp. K. h. 1620.

Per, i Bohult. A. h. 1621.

*Whr, Vhr, Jöns, i Hösiö. A. h. 1613—29.

Jöns, en landzknicht, »är i fiendelandh på Mitho slott dödh bleffuen». A. h. 1624.

Vhre, Jon, i Brennemåla. K. h. 1620.

Winter, Erich. A. h. 1621.

Jacob, i Ingelstadh. K. h. 1626.

*Vlff, Gudmund, i Tegnaby. K. h. 1619.

Gudmundh, i Torpa. Kin. h. 1628.

Vlf, Jöns, i Nöbbele. K. h. 1621.

*Wäste, Nils, i Munckenäs. Kin. h. 1612.

*Ygge, Månss, i Wissefierda. K. h. 1624.

Yra, Nils. En rytter. En landttz knecht. U. h. 1615—19. Kin. h. 1623.

Åre, Åra-Massen.

*Öde, Per. K. h. 1615.

Sone. En landsknecht. K. h. 1615.

§25. Vid genomgående af alla dessa ättenamn, kan man icke undgå att bemärka den fornåldrighet i språkform och den enkelhet i tankegång, som allestädes i dem uppenbarar sig. Begge delarne hänvisa till en långt aflägsen bildningsperiod. Hvad sjelfa språkformen beträffar, erbjuder hon stundom svårigheter; men jemväl åtskilligt af interesse. Äfven der vi icke äro i stånd att bestämdt tyda ordets ursprungliga mening och begrepps-innehåll, skönja vi dock af sjelfva språkfärgen, att det måste ha uppvuxit ur rent nationel grund. Man älskade korta, en- eller två-stafviga namn, med en uttrycksfull och skarpt