Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/207

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
199
§ 45. Öfvergång t. christen kult. Bönekorss. Offerställen. Offerhus.
Offerställe (Offer, Korss-kummel) på Sikevarps udde, i Bredsäters socken, Kalmar län. 1634.

eller Offer. Det bildade, enligt Rhezelii ritning och beskrifning, en låg rundel eller ringmur, om 13 stegs (vid pass 39 fots) tvärmått, med in- och utgångs-öppningar i norr och söder. Midt i rundelen stod ett 11 fot högt stenkorss, hvari fanns ett hål, der fordom varit fästad en stålväska eller bössa, i hvilken sjöfarande haft för sed, att offra till de armas behof, sedan de inom ringmuren »hållit sina böner till Gud om välfärd, och hvarannan önskat vind och godan bör i Jesu namn och hamn i samma namn». — I Alems socken af Kalmar län, mellan Pata Kapell och kyrkobyn, fanns på samma tid ett offerställe, formadt som en fyrkantig stenmur,

Offerställe emellan Pata kapell och kyrkobyn, i Alems socken, Kalmar län. 1634.

med öppningar åt två motstående sidor och ett träkorss midt uti; »hvilket af ålder så varit hafver och hållits vid makt. Säges hafva varit Offerställe»