Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/209

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
201
§ 45. Öfvergång t. christen kult. Bönekorss. Offerställen. Offerhus.
Offerhus vid Grangärde i Westmanland. 1757.
Offerhus (kapell) på Hofva kyrkogård i Westergötland, vid slutet av 1600-talet.

inkastat och offrat af sitt näringsmedel, Osmunds-jern m. m.» Detta offerhus var fyrkantigt och af enklaste byggnads-art. Mera prydligt och efter nordisk fornsed klädt med spån, var då ett gammalt förfallet Kapell, som på Peringskölds tid (i slutet af 1600-talet) ännu fanns qvar på Hofva kyrkogård i Westergötland. Rimligtvis har äfven detta kapell varit ett forntida offerhus, eller åtminstone af en från de fyrkantiga offerhusen lånad byggnadsform; likasom vi med skäl torde kunna antaga, att våra s. k. rundkyrkor, af hvilka några ända till vår tid bibehållit sig, så väl i Svea land (Solna, Munsö, Mörkö m. fl.), som i Kalmar län och på Bornholm, ursprungligen icke varit annat än offerhus af sten, sednare förvandlade till små kapell eller kyrkor; men ännu i sin byggnadsform bevarande