Sida:Wärend och Wirdarne del 1.djvu/432

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
424
Kap. III. Hedna-tro.

eller du äst i rundkrets eller orät, (!)
eller du äst öfver jordene,
eller du äst under jordene,
eller du äst i hus,
eller under hus,
eller du äst ringdjefvulen, som kallas trollfolk,

och hafver du djefvulen på din sida, så hafver han Gud på sin sida, som stöter djefvulen, Lucifer och Beelzehub, med allt sitt onda, förargliga sällskap, neder af den himmel, som Gud Fader hafver sin boning i.

Äst du onda menniskor,
äst du Elfvor,
äst du Vattenhästar,
äst du Skogsnufvor,
äst du Bergtroll,
äst du husemoder,(!)
äst du Hyllemoder under bordet,
äst du Gast eller Återgångare,
äst du Geoxen, (!)
äst du Spagafig, (!)
äst du Vätter,
äst du Bolvätter,
äst du Jordvätter,
äst du annat opjyske,

och hvad slags ondt, det vara kan, skall vika för Guds Faders +, Guds Sons + och den Helige Andes +

Jag förmanar och förbjuder eder, vid det heliga som Gud hafver skapat. Jag förmanar och förbjuder eder,

vid himmel och jord,
vid sol och måne,
vid alla ljusa stjernor,
vid de fyra elementerna,
vid alla Guds heliga änglar,
vid det stormande thordön,
vid ljungelden,