Skarpskyttesång

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Frihetshymn
Samlade skrifter – Smärre dikter (band 4)
av Gunnar Wennerberg

Skarpskyttesång
Hör oss, Svea!  →


[ 17 ]

I gevär hvar man med mod i bröst,
    Med säker blick och stadig hand!
I gevär, i gevär! Hör Sveas röst,
    Som dånar öfver sjö och land!

Hon ej nöjer sig nu mer att se
    Som värn omkring sig några få;
Nej, hon fordrar hundratusende,
    Som lyda, när hon bjuder gå.

[ 18 ]

Så tag då an vår ringa skara,
    Du fosterjord, till ditt försvar!
Och Herren Gud skall med oss vara
    Som Han med våra fäder var.

Och komma krigets bistra öden…
    Välan! — På fält, på berg, på skär
Skarpskyttar stå och sända döden
    Åt dem, som djerfts dig gå för när.