Slutord

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Den Store mot de "Stora"
Slutord
av August Blanche
Tidningen EOS  →
Ur Nyare Freja, tryckt i Nyare Freja 1839, n:r 29 (12 April 1839)


Slutord.

I anledning af de nya från Dagligt Allehanda och Aftonbladet mot mig utgångna insinuationer, hvarföre jag återigen blifvit ett föremål, får jag förklara, det jag i det längsta skall söka undvika att bortkasta en enda bokstaf på tidningspolemiken, nb. i hvad som angår min obetydliga personlighet. Det är min oförgripliga tro, att publiken och publiciteten hafva helt annat att göra och beställa med än några signaturer, de månde tillhöra stora eller lilla Alfabetet. Allmänheten vill se saker afhandlade, och dess omdöme öfver dem äger intet gemensamt med dess omdöme öfver personer. Då jag beträdde denna mindre tacksamma tidningsbana, der de inre fienderna äro fullt ut så talrika och farliga, som de yttre, trodde jag icke att min lilla signering kunde blifva ett föremål för de ”stora” osignerades dåliga humör. Under ett bättre tillstånd inom den periodiska pressen skulle detta ej hafva inträffat; men då det nu så är, får jag anhålla, det jag från nämda offentliga uppmärksamhet måtte varda befriad, en uppmärksamhet, till hvars förvärfvande, negativt eller positivt tagen, jag hvarken äger anspråk eller förmåga.

—e.