Stå upp, o Sion, och lovsjung

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Statt upp, o Sion, och lovsjung
av Johan Olof Wallin
Psalm nr 68 i 1819 års psalmbok. På Wikipedia finns en artikel om Stå upp, o Sion, och lovsjung.


1.
Statt upp, o Sion, och lovsjung
din Frälsare, Profet och Kung!
Du hans stjärna skådar,
stäm upp i helig fröjd din röst!
Glädjerik hon bådar,
att kommen är, till världens tröst,
Herren, som benådar
alla trogna bröst.
2.
Hur skön och klar för oss hon går!
Vi följa hennes ljusa spår,
följa med de visa,
att dig med fromma läppars ljud,
Herre Jesus, prisa
och ödmjukt lyda dina bud.
Värdes nåd bevisa,
du all kärleks Gud.
3.
I nåd, o Herre, tag emot
vad vi ock lägga för din fot.
Våra gåvor blive
ej myrra, guld och rökelse.
Vi vårt hjärta give
åt dig, vår Gud och Frälsare.
Själv däri du live
tro och helgelse.
4.
Ditt ord, o Jesus, bliva må
den stjärna i vars sken vi gå.
Låt din helga lära
ledsaga oss i all vår tid,
ljus och kraft beskära
åt oss i livets sorg och strid
och i döden bära
till vårt hjärta frid.
5.
Lys, helga stjärna, mild och ren!
Kring jorden sprid Guds klarhets sken.
Alla knän må böjas
vid Jesu nådefulla röst,
alla böner höjas
i Jesu namn, med hopp och tröst,
och hans kärlek röjas
uti alla bröst.