Svenska Akademiens handlingar/Minnespenningar 1786-1861

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förteckning på författare, som erhållit det kongliga priset
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Tretiondefemte delen

Förteckning på de af Akademien preglade minnespenningar
Förteckning på Akademiens ledamöter 1786—1862  →


[ 533 ]Förteckning öfver de af Svenska Akademien preglade minnespenningar.

1786. Kongl. rådet och fältmarskalken grefve Erik Dahlberg.
1787. Riksrådet och amiralen friherre Clas Christersson Horn.
1788. Kanslirådet och ambassadören Petter Julius Coyet.
1789. Riksrådet och amiralen Nils Göransson Stjernsköld.
1790. Kongl. rådet och fältmarskalken grefve Rutger v. Ascheberg.
1791. Krigsrådet och preses i antiqvitets-kollegium Georg Stjernhjelm.
1792. Riksrådet och fältmarskalken friherre Simon Grundel Helmfelt.
1793. Ärkebiskopen doktor Haquin Spegel.
1794. Stats-sekreteraren Samuel Klingenstjerna.
(Under åren 1795 och 1796 var Akademiens verksamhet på regeringens befallning, afbruten.)
1797. Riksrådet och Öfverste marskalken grefve Nicodemus Tessin.
1798. Hofkansleren Olof von Dalin.
1799. Riksrådet och fältmarskalken grefve Adam Ludvig Lewenhaupt.
1800. Öfversten Erik Hansson Soop.
1801. Riksrådet, öfverståthållaren och amiralen Clas Fleming.
1802. Astronomie professoren Anders Celsius.
1803. Riksmarsken grefve Gustaf Horn.
1804. Kongl. rådet och general-amiralen grefve Hans Wachtmeister.
1805. Arfherren till Wredenhoff och Nyenhoff, Henrik Wrede.
1806. Kommerserådet Christofer Polhem. [ 534 ]
1807. Riksrådet och fältmarskalken grefve Hans Christofer von Königsmark.
1808. Hof-intendenten David Klöker von Ehrenstrahl.
1809. Riksdrotset grefve Pehr Brahe d. y.
1810. Kongl. rådet och kansli-presidenten grefve Bengt Oxenstjerna.
1811. Kanslirådet och Skytteanske professoren Johan Ihre.
1812. Riks-fälttygmästaren Johan Nilsson Liljehöök.
1813. Riksrådet friherre Johan Skytte.
1814. Arkiatern doktor Nils Rosén v. Rosenstein.
1815. Hof-intendenten Johan Tobias Sergel.
1816. Kongl. rådet grefve Jakob Gyllenborg.
1817. Vice amiralen Fredrik Henrik af Chapman.
1818. Fru Anna Maria Lönngren, född Malmstedt.
1819. Amiralen Jakob Bagge.
1820. Riksrådet Matthias Björnklou.
1821. General-löjtnanten friherre Carl Magnus Stuart.
1822. Biskopen i Lund, doktor Andreas Rydelius.
1823. Riksdrotset grefve Magnus Gabriel De la Gardie.
1824. Kommerserådet Jonas Alströmer.
1825. Riksrådet friherre Schering Rosenhane.
1826. Riksrådet och fältmarskalken grefve Arvid Wittenberg.
1827. Kemisten Carl Wilhelm Scheele.
1828. Kongl. rådet friherre Clas Rålamb.
1829. Louis De Geer, Herre till Finspång och Löfstad.
1830. Kongl. rådet grefve Erik Lindskjöld.
1831. Amiralen och presidenten friherre Gustaf v. Psilander.
1832. Biskopen i Westerås, doktor Johannes Rudbeckius.
1833. General-amiralen grefve Carl August Ehrensvärd.
1834. Landshöfdingen friherre Per Abraham Örnsköld.
1835. Riksrådet och kansli-presidenten grefve Gustaf Filip Creutz. [ 535 ]
1836. Fält-öfversten grefve Nils Brahe.
1837. Hofrådet Johan Stjernhöok.
1838. Skalden Bengt Lidner.
1839. Kanslirådet Henrik Gabriel Porthan.
1840. Riksrådet grefve Gustaf Bonde.
1841. Riks-amiralen grefve Carl Gustaf Wrangel.
1842. Ärkebiskopen Laurentius Petri Nericius.
1843. Riksrådet grefve Carl Rudenschöld.
1844. Kongl. vetenskaps-akademiens sekreterare Per Wilhelm Wargentin.
1845. Fältmarskalken grefve Otto Wilhelm Königsmark.
1846. Riksrådet grefve Gustaf Cronhjelm.
1847. Professoren Olof Rudbeck d. ä.
1848. Skalden Samuel Columbus.
1849. Skalden Carl Michaël Bellman.
1850. Riksrådet grefve Gustaf Fredrik v. Rosen.
1851. Riksrådet friherre Samuel Åkerhjelm.
1852. Biskopen doktor Jesper Svedberg.
1853. Riksmarsken grefve Lars Nilsson Kagg.
1854. Kongl. rådet grefve Fabian Wrede.
1855. Bildhuggaren Bengt Erland Fogelberg.
1856. Landshöfdingen, vice presidenten och förste arkiatern Urban Hjärne.
1857. Riksrådet friherre Johan Gyllenstjerna.
1859. Assessoren i bergskollegium Emanuel Svedenborg.
1859. Professoren Torbern Bergman.
1861. Öfver-direktören Carl Bernhard Wadström.
1861. Stats-sekreteraren Carl Gustaf af Leopold.