Svenska Akademiens handlingar/Kongliga priset 1836-1861

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till: navigering, sök
←  förtecknas på Commons Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Tretiondefemte delen


[ 531 ] Det af Akademiens höge beskyddare, H. M. Konungen, år 1835 i nåder stiftade pris har blifvit tillagdt följande författare:

År 1836. Sekreteraren A. M. Strinnholm.
1837. Professoren P. H. Ling.
1838. Professoren C. J. Schlyter.
1839. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1840. Akademie-adjunkten C. W. Böttiger.
1841. Kongl. hofpredikanten A. A. Afzelius.
1842. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1843. Professoren W. F. Palmblad.
1844. Professoren d:r H. Reuterdahl.
1845. Professoren P. D. A. Atterbom. [ 532 ]
År 1846. Riks-arkivarien d:r J. J. Nordström.
1847. Protokolls-sekreteraren N. Arfvidsson.
1848. Professoren C. A. Hagberg.
1849. Professoren d:r I. Hwasser.
1850. Lektorn mag:r G. Wennerberg.
1851. Herr A. F. Dalin.
1852. Prosten N. Lovén.
1853. Kanslirådet P. A. Wallmark.
1854. Docenten mag:r A. Uppström.
1855. Docenten magir C. G. Malmström.
1856. Professoren mag:r F. F. Carlson.
1857. Professoren mag:r A. Cronholm.
1859. Riksantiqvarien B. E. Hildebrand.
1859. Kontraktsprosten G. W. Gumælius.
1861. Herr C. Kullberg.
1861. Herr C. W. A. Strandberg.

Dessutom har Akademien, såsom ett tecken af sin aktning, lemnat sin stora prismedalj åt Kanslipresidenten friherre Fredrik von Ehrenheim, Professoren friherre J. Berzelius, Professoren P. H. Ling, Etats-rådet Adam Oehlenschläger, Biskop J. H. B. Dräseke, Konsistorial-rådet G. Mohnike, Professoren J. L. Runeberg, Direktören B. Crusell, Hof-sekreteraren L. Hjortsberg, Professoren d:r J. H. Thomander, Mamsell Fredrika Bremer, Herr A. F. Lindblad, Professoren d:r H. M. Melin, Prosten d:r J. Börjesson och Ryttmästaren P. Möller, samt den mindre jettonen i guld åt Magister A. Uppström, Fru Euphrosyne Nyberg, Mamsell Fredrika Bremer, Fru D. Cramér, Fru U. Widström, Docenten mag:r C. Säve, Herr R. Dybeck, Herr C. W. A. Strandberg, Kammarjunkaren L. F. Rääf och Komministern J. W. Beckman.