Svenska Akademiens handlingar/Kongliga priset 1836-1861

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Förteckning på författare, som erhållit det Lundbladska priset
Svenska Akademiens handlingar ifrån år 1796. Tretiondefemte delen

Förteckning på författare, som erhållit det kongliga priset
Förteckning på de af Akademien preglade minnespenningar  →


[ 531 ] Det af Akademiens höge beskyddare, H. M. Konungen, år 1835 i nåder stiftade pris har blifvit tillagdt följande författare:

År 1836. Sekreteraren A. M. Strinnholm.
1837. Professoren P. H. Ling.
1838. Professoren C. J. Schlyter.
1839. J. U. Kand. och amanuensen J. E. Rydqvist.
1840. Akademie-adjunkten C. W. Böttiger.
1841. Kongl. hofpredikanten A. A. Afzelius.
1842. Expeditions-sekreteraren J. E. Remmer.
1843. Professoren W. F. Palmblad.
1844. Professoren d:r H. Reuterdahl.
1845. Professoren P. D. A. Atterbom. [ 532 ]
År 1846. Riks-arkivarien d:r J. J. Nordström.
1847. Protokolls-sekreteraren N. Arfvidsson.
1848. Professoren C. A. Hagberg.
1849. Professoren d:r I. Hwasser.
1850. Lektorn mag:r G. Wennerberg.
1851. Herr A. F. Dalin.
1852. Prosten N. Lovén.
1853. Kanslirådet P. A. Wallmark.
1854. Docenten mag:r A. Uppström.
1855. Docenten magir C. G. Malmström.
1856. Professoren mag:r F. F. Carlson.
1857. Professoren mag:r A. Cronholm.
1859. Riksantiqvarien B. E. Hildebrand.
1859. Kontraktsprosten G. W. Gumælius.
1861. Herr C. Kullberg.
1861. Herr C. W. A. Strandberg.

Dessutom har Akademien, såsom ett tecken af sin aktning, lemnat sin stora prismedalj åt Kanslipresidenten friherre Fredrik von Ehrenheim, Professoren friherre J. Berzelius, Professoren P. H. Ling, Etats-rådet Adam Oehlenschläger, Biskop J. H. B. Dräseke, Konsistorial-rådet G. Mohnike, Professoren J. L. Runeberg, Direktören B. Crusell, Hof-sekreteraren L. Hjortsberg, Professoren d:r J. H. Thomander, Mamsell Fredrika Bremer, Herr A. F. Lindblad, Professoren d:r H. M. Melin, Prosten d:r J. Börjesson och Ryttmästaren P. Möller, samt den mindre jettonen i guld åt Magister A. Uppström, Fru Euphrosyne Nyberg, Mamsell Fredrika Bremer, Fru D. Cramér, Fru U. Widström, Docenten mag:r C. Säve, Herr R. Dybeck, Herr C. W. A. Strandberg, Kammarjunkaren L. F. Rääf och Komministern J. W. Beckman.