Then Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
[ titel ]

Then
Frantzöske-Kocken
och Pasteybakaren/
Lärandes huru allehanda
slags Maath/ Rätter/ Pasteyer/
Tårtor/ Smörbakelser/ kokas och
tillagas skola.
Sampt en kort Handlingh/ huru
Kiök-gårdz Rötter och Örter/ Frucht
och wälluchtandes Wäxter/ Såes/
omsättias och hantheras skole:

Nu nyligen på thet Swenska Språket
uthgångit/ igenom
Romble Sale,
Medh Hans Kongl. May:tts i Swerige
synnerligh Nådh och Privilegio, på 10. Åhrs tijdh intet at efftertryckia.

Uppå hans egen Bekostnadt

Stockholm/


Tryckt hoos Ignatius Meurer/ Kongl.
Booktryckiare Åhr 1664.
Och finnes til kiöps hoos Jacques Morel, then Frantzöske Bookbindaren.

Kommentarer till transkriptionen[redigera]

Den här transkriptionen bygger på den första upplagan av Then Frantzöske-Kocken och Pasteybakaren som gavs 1664, skriven av Romble Salé. Den är till stor del en svensk översättning av den stilbildande franska kokboken Le Cuisinier françois av François Pierre La Varenne som kom ut 1651.

Boken är tryckt i frakturstil. Där antikva använts (särskilt för nyare låneord, utländska ord, etc.) återges det med "skrivmaskinstil"". Dubbel-s (ß) återges som "ss". Dubblerade konsonanter som markerats med ett slags "~" över en enkel konsonant har skrivits ut som två bokstäver. Användning av "w" för vokaler i "tw" har tolkats som "uu". Inledande "v" som står för vokal har transkriberats "u". Stort begynnelse-"J" har tolkats som "I" eller "J" beroende på sammanhang.

Där recept hänvisar läsaren till andra recept, har dessa länkats.