Uppfaren är vår Herre Krist

Från Wikisource, det fria biblioteket.
(Omdirigerad från Till himlen Herren Jesus for)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Uppfaren är vår Herre Krist
av Laurentius Jonae Gestritius
Den latinska hymnen Ascendit Christus hodie från 1500-talet, vilken översattes till svenska och publicerades första gången i Then Swenska Psalmboken 1610 samt i Göteborgspsalmboken 1650 s. 167-168. Enligt uppgift hos Högmarck (1736) är översättningen gjord av Laurentius Jonae, med titeln Uppfaren är vår Herre Krist. Jonaes text bearbetad av Johan Åström, 1814 och Johan Olof Wallin 1816 för 1819 års psalmbok. I 1937 års psalmbok har den nr 127. På Wikipedia finns en artikel om Till himlen Herren Jesus for., som är den senaste inledningsraden efter ytterligare bearbetningar till 1986 års psalmbok.


Versionen i 1695 års psalmbok[redigera]

1. Uppfaren är vår Herre Krist;
    Halle, Halleluja!
    när han uppstånden war förwisst förvisst.
    Halle, Halleluja!

2. Han med den bittra korsens död,
    Halle, Halleluja!
    utströk all werldens synd så snöd.
    Halle, Halleluja!

3. Oss arma älskade han så,
    Halle, Halleluja!
    som hade måst i döden gå.
    Halle, Halleluja!

4. Thy är han nu sin Fader lik,
    Halle, Halleluja!
    regerande i himmelrik.
    Halle, Halleluja!

5. Och för oss arma syndare,
    Halle, Halleluja!
    är han en god förmyndare!
    Halle, Halleluja!

6. Hörer, j Galileiske män!
    Halle, Halleluja!
    Hwi sen j upp i himmelen?
    Halle, Halleluja!

7. Som Herren Jesus hädan uppfor,
    Halle, Halleluja!
    så kommer han med ära stor.
    Halle, Halleluja!

8. I denna stora segers fröjd,
    Halle, Halleluja!
    lofsjungom Gud i himmels höjd!
    Halle, Halleluja!

9. Pris ske den Helga Treenighet!
    Halle, Halleluja!
    Lofsjungom Gud i ewighet!
    Halle, Halleluja!

Göteborgspsalmboken 1650[redigera]

1. Vppfaren är wår HErre Christ/
    Alle Alleluja.
    Till Ährones Fader förwist.
    Alle Alleluja.

2. Then med then bittra Korsens dödh/
    Alle Alleluja.
    Vthströök Werldzens Synder så snödh/
    Alle Alleluja.

3. Oss arma älskade han så/
    Alle Alleluja.
    Som hade måst i Döden gå/
    Alle Alleluja.

4. Ty är han nu sin Fader lijk/
    Alle Alleluja.
    Regerandes i Himmelrijk/
    Alle Alleluja.

5. Och för oss arma Syndare/
    Alle Alleluja.
    Är han en godh förmyndare/
    Alle Alleluja.

6. Hörer j Galileske Män/
    Alle Alleluja.
    Hwad see j vp i Himmelen/
    Alle Alleluja.
  
7. Såsom HErren hädan vpfoor/
    Alle Alleluja.
    Kommer han hijt medh Ähra stoor.
    Alle Alleluja.

8. I thenna stora Segers frögd/
    Alle Alleluja.
    Loffsjungom Gudh i Himmels högd/
    Alle Alleluja.

9. Prijs skee then helga Trefaldigheet/
    Alle Alleluja.
    Loffsjungom Gudh i Ewigheet/
    Alle Alleluja.

Av okänd översättare[redigera]

1. Uppfaren är vår Herre Krist,
    Halleluja, Halleluja
    Fullbordat är hans verk förvisst.
    Halleluja! Halleluja!

2. För oss han blev på korset död,
    Halleluja, Halleluja,
    Och frälste oss från syndens nöd.
    Halleluja! Halleluja!

3. Om han oss icke älskat så,
    Halleluja, Halleluja,
    Vi hade måst i döden gå.
    Halleluja! Halleluja!

4. Han är nu vorden Fadren lik,
    Halleluja, Halleluja,
    Regerande i himmelrik.
    Halleluja! Halleluja!

5. Han för oss arma syndare,
    Halleluja, Halleluja,
    Är där en förebedjare.
    Halleluja! Halleluja!

6. Han kärleksfull från himmelen,
    Halleluja, Halleluja,
    Ner till de sina skådar än.
    Halleluja! Halleluja!

7. Och såsom han ifrån oss for,
    Halleluja, Halleluja,
    Han komma skall med glädje stor.
    Halleluja! Halleluja!

8. I denna stora segers fröjd,
    Halleluja, Halleluja,
    Lovsjungom Gud i himmelshöjd!
    Halleluja! Halleluja!

9. Dig, heliga Trefaldighet,
    Halleluja, Halleluja,
    Dig vare pris i evighet!
    Halleluja! Halleluja!