Tollstorp 1834/Graf-Kartan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  En liten planche med några vapen
Beskrifning öfver Linköping
av Jacob Philip Tollstorp

En Plancharta öfver grafvarne i Domkyrkan
En Plancharta öfver Linköpings Stad  →


[ 175 ]

Graf-Kartan.

Planen är tagen efter en ritning af år 1734, men föreställer det inre sådant det var vid grafrifningen och den stora förändringen 1812.

 1. Hertig Johans graf der den förr stod.
 2. [ 176 ]
 3. Fru Ebbe Grips — borttagen.
 4. Hertig Johans der den nu står.
 5. Ulfsparreska.
 6. Bjelkiska.
 7. Biskopparne Botvid och Eric Benzelii grafställen.
 8. Kongststolarne.
 9. Skolungdomens bänkar.
 10. Bänkarne för åhörarne.
 11. l. m. Läktare.

Prickningen kring altaret betecknar ett galler af Jern. Kring de sex pelarne ett stort stakett af träd i genombrutet arbete, och vid stora Södra dörren en läktare.

Den nya begrafningsplatsen utom Staden utvidgades år 1830 genom utbyte af annan jord på Stadens bekostnad, hvaruti Landsförsamlingen ingen del äger. Den blef invigd år 1833, då Biskop Wallenberg var den förste som derstädes begrofs.

Den lilla planschen föreställer några vapen som finnas i hvalfven i Domkyrkan.

Enligt Domcapitlets bannlysningsbref år 1374 öfver Mathias Gustafson, var det vid Linderås som Biskop Gottskalk mördades.GRAFCHARTA öfver LINKÖPINGS DOMKYRKA

Grafcharta öfver Linköpings domkyrka.jpg