Trollhätte canalfartens historia/1

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Titel
Trollhätte canalfartens historia
av Per Adolf Granberg

Till konungen
Förord  →


[ iii ]

Till
Hans Majestät
KONUNGEN
.

[ v ]Stormäktigste Allernådigste Konung!


Om en författare, hvilken af lyckan, så väl som af sina talangers medelmåtta, blifvit borrtgömd, bör våga att tillägna någon af sina skrifter till Eders Majestät, måste det vara [ vi ]Historien om ett arbete, som väckt seklers upmärksamhet, som under Eders Majestäts spira blifvit fullbordadt, af Eders Majstäts vård blifvit upmuntradt och beskyddadt. Efterverlden, vid hvars domstol äfven Konungar dömas, skall en gång, med mera varm erkänsla än det torde tillåtas mig att yttra, erindra sig Eders Majestäts omsorg för näringarne och idogheten; och häfdateknaren, för at göra rättvisa åt Eders Majestäts kärlek för sitt Fädernesland, endast behofva nämna de odödeliga minnesvårdar som under Eders Majestäts regering upresas, mindre för att väcka en flygtig beundran än att fordra välgerningarnes rätt — tacksamhet.

Med djupaste undersåtliga vördnad framhärdar


Stormäktigste Allernådigste Konung
Eders Majestäts


allerunderdånigste och
tropligtigste tjenare och undersåte

Petter Adolf Granberg.