Trollhätte canalfartens historia/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Till konungen
Trollhätte canalfartens historia
av Per Adolf Granberg

Förord
Inledning  →


[ vii ]Då jag företog mig att skrifva Trollhätte Canalfartens historia, kände jag att den skulle blifva ofullständig utom Carta öfver de trackters belägenhet som i berättelsen föreföllo. Till den ändan utgafs Prospectus och begärtes subscription. Men då icke så många exemplar blifvit teknade som fordrats för att bestrida kostnaden af gravuren och ritningen, har jag trott mig befriad ifrån förbindelsen att, genom fruktlösa utgifter, fördyra ett arbete, som Allmänheten kanske icke skulle göra sig mödan att efterfråga. I det stället har priset blifvit minskadt till hälften, en omständighet som alltid är af betydenhet i ett land där ett originalstycke och en öfversättning, äfven af lika godhet, vinna lika upseende.

[ viii ]Hvad berättelserna angår äro de alla hämtade ur autentika handlingar; denna försäkran bör ursägta den stränghet hvarmed jag, kanske, någon gång yttrat mig om vissa händelser. Jag förstår icke den konsten att bortgömma sanningen af frugtan att hon skulle såra; och då jag vågade det beslutet att tillägna min skrift åt en Monark, som beskyddat det arbete hvars historia jag ville författa, borde jag med dubbel helgd anse den förbindelsen att icke vanställa hvad jag skulle anföra.

Götheborg d. 12 Decemb. 1801.