Hoppa till innehållet

Vårvisa (Kellgren)

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Mina löjen
Vårvisa
av Johan Henric Kellgren
Våra villor  →


[ 30 ]

VÅRVISA.

Vinterns välde lyktar,
och från våra tjäll
Bore harmsen flyktar
högst på lappens fjäll.

Uti bergets klyfta
sippan, späd och rädd,
ses sitt hufvud lyfta
upp ur drifvans bädd.

[ 31 ]

Ren af löfvet höljes
detta sälla bo,
där min Dafne döljes
i en menlös ro.

Vår och Kärlek! båda —
gån, att för mitt väl
med er tjusning råda
i dess unga själ!

Hör, hur staren pladdrar
upp i björkens topp;
se, hur fjäriln fladdrar
kring om rosens knopp.

Se, hur silfret flyter
utur klippans damm;
hör, hur björnen ryter
sina känslor fram.

Se, hur västan leker
uppå liljans bröst
och den sköna smeker
med en kärlig röst.

Älskare! se tiden,
som till kärlek drar!
Om I längre biden,
är han mer ej kvar.

Gån att nöjet lyda!
Blott en tid det rår.
Må dess blomster pryda
eder ungdoms vår!