Index:Sverigesnational05stoc.djvu

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Sverigesnational05stoc.djvu
Titel Sveriges national-litteratur, 1500-1900: Gustavianernas poesi
Utgivningsår 1911
Utgivare Albert Bonniers förlag
Källa djvu
Sidor

omslag tom tom tom titel info titel tryck 005 006 007 008 009 010 011 012 013 tom 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 tom 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 tom 125 tom 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 tom 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 tom 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 tom 247 tom 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 tom inneh inneh inneh tom tom tom tom omslag

INNEHÅLL.

Gustavianernas poesi.
Inledning af Ruben G:son Berg 5
Johan Henrik Kellgren:
Ur Oder, kantater och andre lyriske dikter:
 Till Bacchus och kärleken 15
 Apostill 19
 Mina löjen 20
 Vårvisa 30
 Våra villor 32
 Man äger ej snille för det man är galen 36
 Till Rosalie 38
 Kantat den 1 januari 1789 41
 Den nya skapelsen eller inbillningens värld 44
 Dumboms lefverne 47
 Ljusets fiender 53
 Till Kristina 60
 Till Fredrika 65
 Dälden 68
Karl Gustaf af Leopold:
Ur Poetiska arbeten:
 Erotiska oder 73
 Öfver begäret till ett odödligt namn 83
 Försynen 89
 Det slutande århundradet 93
 Ögonkast på naturen 100
 Eglé och Annett 101
 Till konungen 111
 Till konungen 113
 Till fru Weltzin 115
 Predikaren 118
Johan Gabriel Oxenstierna:
Ur Dagens stunder:
 Fjärde sången: Natten 127
Disa 147
Öfver en talare 171
Fråga 171
Visa 171
Thomas Thorild:
Passionerna 175
Ur Götamannasånger eller dalvisor
 Folket 184
 Stånden 187
 Hvars mans rätt 190
 Smaken 192
Jordbrukaren 194
Champagnevinet 197
Harmen 197
Bengt Lidner:
Grefvinnan Sparastaras död 205
Yttersta domen 214
Anna Maria Lenngren:
Den glada festen 249
Pojkarne 252
Min salig man 254
Slottet och kojan 258
Källan 259
De små på landet 260
Björndansen 261
Grefvinnans besök 263
Porträtterne 266
Fröken Juliana 268
Mårten Holk 270
Några ord till min kära dotter 271
Den lilla tiggarflickan 276
Kärleken och dårskapen 280
Engelska vagnen 283
Herr Grälberg 283
Farbror Staffan 284
Gossen och leksakerne 284
Invokation 285