Hoppa till innehållet

Vi tackar dig så hjärtelig

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Vi tacka dig så hjärtelig
av Haquin Spegel
Denna psalm har varit medtagen i de svenska psalmböckerna sedan 1695 års psalmbok (nr 362 10 v.). Den bearbetades av Johan Olof Wallin till 1819 års psalmbok. Verserna 1, 3 9-10 är medtagna som sång nr 12 i Sabbatstoner, sånger för söndagsskolan, 1888. Sex (v. 1, 3, 4, 7, 9 och 10) av de tio verserna medtagna i Svensk söndagsskolsångbok 1908 och Svensk söndagsskolsångbok 1929. På Wikipedia finns en artikel om Vi tackar dig så hjärtelig.


1.
Vi tacka dig
Så hjärtelig',
O Gud och Fader käre,
Att vi så väl
Till kropp som själ
Helbrägda, styrkta äre.

2.
Särdeles att
I denna natt
Vi ock fått trygge sova
Och nu förmå
I ditt hus gå
Dig gladelig att lova.

3.
Vi bedje än,
Att du igen
Oss må i dag bevara
Och med din makt,
Din änglavakt,
Oss hjälpa i all fara.

4.
Upplys vår själ
Och lär oss väl
Din helga vilja känna,
Att vi i dag
Till ditt behag
Må håg och gärning vända.

5.
Vårt kött förvisst
Och världens list
Vill oss till synd bedraga;
Men var oss när,
Oss tillflykt lär
Vid Jesu kors att taga.

6.
Vi give dig
Lydaktelig
Båd liv och själ i händer;
Ty vad du vill
Oss skicka till
Oss visst till välfärd länder.

7.
Vår överhet
Med trofasthet
Vi dig ock nu befalle:
Giv henne ro
Och låt oss bo
I frid och hugnad alle.

8.
Låt vattunöd
Och ond bråd död,
Krig, pest och hunger vika
Från detta land.
Räck fadershand
Till fattiga och rika.

9.
Giv allom nåd
Och goda råd,
Som land och stad regera.
Att allt går rätt
Och på ett sätt
Som länder till din ära.

10.
Hjälp var för sig
Så kristelig
Sitt kall på jorden sköta,
Att vi också
Varandra må
I himlens glädje möta