War gladh tu helga Christenheet

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
War gladh tu helga Christenheet
av Laurentius Petri Nericius
En översättning till svenska från latin Christi caterva clamitet. Publicerad i Göteborgspsalmboken 1650 s. 112-113 under rubriken "Om Christi Födelse" och 1695 års psalmbok som nr 123 under rubriken "Jule-högtids Psalmer - Om Christi Födelse". På Wikipedia finns en artikel om War gladh tu helga Christenheet..


War gladh tu helga Christenheet/
Och prijsa Gudz Barmhertigheet/
Godt hafwer han bewijsat tigh/
Han är tigh godh ewinnerligh.

Itt Vnder här på Jorderijk/
Lär han oss skee så mildeligh/
Then som Gudz Faders Wijsdom war/
Wardt här i Mandom vppenbar.

Maria Moder skäär och reen/
Födde en Son förvtan meen/
Ingen hafwer hördt eller tänckt/
At Jungfrw födde oförkränkt.

Een nyy Menniskia föddes här!
Then som Gudz eenda Sonen är/
Han warder vthgifwen oss till Tröst/
Och hafwer alla återlöst.

Aff Adams Synd kom oss then Nödh/
At oss stodh före en ewigh Dödh/
Och kom ther medh i samma stund/
Förbannelse så margalund.

Thet togh han bort som Helsan är/
JEsus Christus wår Broder kär/
Wår Synd och Plicht togh han på sigh/
Wardt pijnt och plågat jämmerligh.

Helwetit/Synd och Dödzens Krafft/
Som oss hade för Fångar hafft/
Wann han öfwer i sin Mandom/
Hans Dödh war oss sann Läkedom.

Thes ware Prijs i Ewigheet/
Fadrens stora Barmhertigheet/
Som thet hade beslutit så/
Och wille Döden nederslå.