Wikisource:Mallar för upphovsrätt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För varje Text, varje Fil, varje Index som inte är en grensida eller omdirigering eller annan sida av mindre betydelse (tex mjuka omdirigeringar) bör det på motsvarande diskussionssida finnas en mall eller kategori som beskriver sidans upphovsrättsliga status.


För verk utgivna under CC-BY-SA 3.0, Wikisource-översättningar eller där författaren själv publicerar sina verk på Wikisource eller Wikipedia.

{{CC-by-sa}}

Detta material är fritt tillgängligt under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0.

För verk utgivna före 1850.

{{PD-old|första publicering}}

Detta verk publicerades före år 1860 vilket gör att upphovsrätten till verket har upphört och att det är fritt att använda.

För verk med okänd författare:

{{PD-okänd|första publicering}}

Då upphovsmannen är okänd och publiceringen skedde före 1 januari 1926 är verket fritt enligt svensk och amerikansk lag.

För verk publicerade första gången före 1923:

{{PD-1923-70|Författarens dödsår}}

Då författaren avled före 1 januari 1953 och verket publicerades första gången före 1 januari 1928 är verket fritt enligt svensk och amerikansk upphovsrätt.

För verk publicerade efter 1923, (fungerar även före):

{{URAA|författarens dödsår|första publicering}}

Författaren avled 1939 och texten publicerades 1923. Texten är därmed fri från upphovsrättligt skydd.

För svenska lagar och författningar:

{{PD-författning}}

Denna text är en svensk författning och skyddas inte av upphovsrätt.

För yttrande av svensk myndighet (dock ej sångtexter och illustrationer) går det ofta att använda:

{{PD-SE-GOV}}

Denna text är ett yttrande av en svensk myndighet och skyddas inte av upphovsrätt enligt § 9 i Upphovsrättslagen.

För yttrande av finsk myndighet går det ofta att använda:

{{PD-FI-GOV}}

Denna text är ett yttrande av en finsk myndighet enligt § 9 i Upphovsrättslagen och skyddas inte av upphovsrätt.

För offentliga debatter

{{PD-SE-Debatt}}

Denna text är en transkription av en offentlig debatt som rör allmänna angelägenheter och skyddas inte av upphovsrätt.

För material från en federal amerikansk myndighet:

{{PD-US-GOV}}

Material utgivet av en amerikansk federal myndighet är enligt amerikansk lag fri från upphovsrätt.

För material från israelitiska staten:

{{PD-IL-GOV}}

Denna text från staten Israel är fri från upphovsrätt då ett av två villkor uppfylls:
1. Upphovsrätt är inte tillämplig enligt §6 i författningen av år 2007.
2. Texten är mer än 50 år och textens förste ägare var staten Israel samt att staten inte avstod sina rättigheter till författaren när denna skrevs.

För material från FN.

{{PD-FN}}

Detta är ett officiellt dokument från FN. FN låter många av sina dokument vara fria från upphovsrätt för att uppmuntra spridning av sina idéer.

För anonyma tidningsartiklar från före 1926

{{PD-tidningsartikel}} eller {{PD-tidning}}

Författaren till denna tidningsartikel är inte identifierad och publicerades före 1 januari 1926 och är därför fri från upphovsrätt enligt svensk och amerikansk lag.
Denna tidning/tidskrift är utgiven före år 1 januari 1926 och därmed fri från upphovsrättsligt skydd i Sverige och i USA.

För material från Index:Folksagor.djvu:

{{PD-Folksagor}}

Folksagor är översatt av Stina Bergman (1888-1976), men den nuvarande upphovsrättsinnehavaren, Albert Bonniers förlag, gör inte längre anspråk på verket. Se Indexdiskussion.

För kataloger och tabeller:

{{PD-katalog}}

Detta verk består av en sammanställning av uppgifter i en katalog, tabell eller liknande som inte anses uppnå verkshöjd. Enligt § 49 i upphovsrättslagen (URL) har sådana verk ett begränsat "katalogskydd" vilket sträcker sig 15 år efter publicering. Då detta verk publicerades före 2008 har detta upphört i detta fall.

För verk utan samlad upphovsrätt

{{Samlingsverk}}

Detta verk är en samling av texter med olika upphovsmän. Någon upphovsrättslig licens som täcker hela verket kan därför inte fastställas.
Innehållsförteckningen kan också för att vara fullständig innehålla titlar på verk som inte är fria och därmed inte finns på Wikisource.

För diverse biblar finns:

{{PD-Bibel/Medeltida}}, för medeltida bibeltexter
{{PD-Bibel/1536}}, för några texter från 1536
{{PD-Bibel/Vasa}}, för Gustav Vasas bibel
{{PD-Bibel/K12}}, för Karl XII's bibel
{{PD-Bibel/Normal}}, för Normalupplagan
{{PD-Bibel/Åkeson}}, för Åkesons översättning
{{PD-Bibel/1917}}, För 1917 års bibelöversättning
{{PD-Bibel/Apokryferna}}, för 1921 års översättning av apokryferna
För Fjellstedts översättning, använd {{PD-1923-70}} tillämpat på Peter Fjellstedt och i förekommande fall Carl Norrby.


För verk som behöver diskuteras:

{{PD-?}}

Denna texts status när det gäller upphovsrätt är inte helt klarlagd. Behöver utredas ytterligare.

För att uppmärksamma att CR-mallning saknas.

{{Upphovsrätt saknas}}

Denna text är inte tillräckligt uppmärkt vad gäller upphovsrätt eller är uppmärkt, men utan att kunna visa att texten är fri.
Mallen kan/ska tas bort manuellt när detta är åtgärdat.