Wikisource:Mallar för upphovsrätt

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök

För varje Text, varje Fil, varje Index som inte är en grensida eller omdirigering eller annan sida av mindre betydelse (tex mjuka omdirigeringar) bör det på motsvarande diskussionssida finnas en mall eller kategori som beskriver sidans upphovsrättsliga status.


För verk utgivna under CC-BY-SA 3.0, Wikisource-översättningar eller där författaren själv publicerar sina verk på Wikisource eller Wikipedia.

{{CC-by-sa}}

CC-BY-SA icon.svg Detta material är fritt tillgängligt under Creative Commons-licensen Erkännande-Dela Lika 3.0.

För verk utgivna före 1850.

{{PD-old|första publicering}}

PD-icon.svg Detta verk publicerades före år 1860 vilket gör att upphovsrätten till verket har upphört och att det är fritt att använda.

För verk med okänd författare:

{{PD-okänd|första publicering}}

PD-icon.svg Då upphovsmannen är okänd och publiceringen skedde före 1 januari 1926 är verket fritt enligt svensk och amerikansk lag.

För verk publicerade första gången före 1923:

{{PD-1923-70|Författarens dödsår}}

PD-icon.svg Då författaren avled före 1 januari 1951 och verket publicerades första gången före 1 januari 1926 är verket fritt enligt svensk och amerikansk upphovsrätt.

För verk publicerade efter 1923, (fungerar även före):

{{URAA|författarens dödsår|första publicering}}

PD-icon.svg Författaren avled 1939 och texten publicerades 1923. Texten är därmed fri från upphovsrättligt skydd.

För svenska lagar och författningar:

{{PD-författning}}

PD-icon.svg Denna text är en svensk författning och skyddas inte av upphovsrätt. Nuvola Swedish flag.svg

För yttrande av svensk myndighet (dock ej sångtexter och illustrationer) går det ofta att använda:

{{PD-SE-GOV}}

PD-icon.svg Denna text är ett yttrande av en svensk myndighet och skyddas inte av upphovsrätt enligt § 9 i Upphovsrättslagen. Nuvola Swedish flag.svg

För yttrande av finsk myndighet går det ofta att använda:

{{PD-FI-GOV}}

PD-icon.svg Denna text är ett yttrande av en finsk myndighet enligt § 9 i Upphovsrättslagen och skyddas inte av upphovsrätt. Nuvola Finnish flag.svg

För offentliga debatter

{{PD-SE-Debatt}}

PD-icon.svg Denna text är en transkription av en offentlig debatt som rör allmänna angelägenheter och skyddas inte av upphovsrätt. Nuvola Swedish flag.svg

För material från en federal amerikansk myndighet:

{{PD-US-GOV}}

PD-icon.svg Material utgivet av en amerikansk federal myndighet är enligt amerikansk lag fri från upphovsrätt. Nuvola USA flag.svg

För material från israelitiska staten:

{{PD-IL-GOV}}

PD-icon.svg Denna text från staten Israel är fri från upphovsrätt då ett av två villkor uppfylls:
1. Upphovsrätt är inte tillämplig enligt §6 i författningen av år 2007.
2. Texten är mer än 50 år och textens förste ägare var staten Israel samt att staten inte avstod sina rättigheter till författaren när denna skrevs.
Flag of Israel.svg

För material från FN.

{{PD-FN}}

PD-icon.svg Detta är ett officiellt dokument från FN. FN låter många av sina dokument vara fria från upphovsrätt för att uppmuntra spridning av sina idéer. Logo of the United Nations (B&W).svg

För anonyma tidningsartiklar från före 1926

{{PD-tidningsartikel}} eller {{PD-tidning}}

PD-icon.svg Författaren till denna tidningsartikel är inte identifierad och publicerades före 1 januari 1926 och är därför fri från upphovsrätt enligt svensk och amerikansk lag.
PD-icon.svg Denna tidning/tidskrift är utgiven före år 1 januari 1926 och därmed fri från upphovsrättsligt skydd i Sverige och i USA.

För material från Index:Folksagor.djvu:

{{PD-Folksagor}}

PD-icon.svg Folksagor är översatt av Stina Bergman (1888-1976), men den nuvarande upphovsrättsinnehavaren, Albert Bonniers förlag, gör inte längre anspråk på verket. Se Indexdiskussion.

För kataloger och tabeller:

{{PD-katalog}}

PD-icon.svg Detta verk består av en sammanställning av uppgifter i en katalog, tabell eller liknande som inte anses uppnå verkshöjd. Enligt § 49 i upphovsrättslagen (URL) har sådana verk ett begränsat "katalogskydd" vilket sträcker sig 15 år efter publicering. Då detta verk publicerades före 2006 har detta upphört i detta fall.

För verk utan samlad upphovsrätt

{{Samlingsverk}}

Copyrightstatusquestion.svg Detta verk är en samling av texter med olika upphovsmän. Någon upphovsrättslig licens som täcker hela verket kan därför inte fastställas.
Innehållsförteckningen kan också för att vara fullständig innehålla titlar på verk som inte är fria och därmed inte finns på Wikisource.

För diverse biblar finns:

{{PD-Bibel/Medeltida}}, för medeltida bibeltexter
{{PD-Bibel/1536}}, för några texter från 1536
{{PD-Bibel/Vasa}}, för Gustav Vasas bibel
{{PD-Bibel/K12}}, för Karl XII's bibel
{{PD-Bibel/Normal}}, för Normalupplagan
{{PD-Bibel/Åkeson}}, för Åkesons översättning
{{PD-Bibel/1917}}, För 1917 års bibelöversättning
{{PD-Bibel/Apokryferna}}, för 1921 års översättning av apokryferna
För Fjellstedts översättning, använd {{PD-1923-70}} tillämpat på Peter Fjellstedt och i förekommande fall Carl Norrby.


För verk som behöver diskuteras:

{{PD-?}}

PD-icon.svgCopyright.svg Denna texts status när det gäller upphovsrätt är inte helt klarlagd. Behöver utredas ytterligare. Copyright.svgPD-icon.svg

För att uppmärksamma att CR-mallning saknas.

{{Upphovsrätt saknas}}

PD-icon.svgCopyright.svg Denna text är inte tillräckligt uppmärkt vad gäller upphovsrätt eller är uppmärkt, men utan att kunna visa att texten är fri.
Mallen kan/ska tas bort manuellt när detta är åtgärdat.
Copyright.svgPD-icon.svg