Är du nöjd?

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  Biskop Thomas
Samlade skrifter – Smärre dikter (band 4)
av Gunnar Wennerberg

Är du nöjd?
Bön  →


[ 35 ]

Vårt välstånd stiger, allmän bildning breder
Alltmer sig ut och mildrar våra seder
Och år från år förkofras handel, slöjd…
        Och du är nöjd?

Och folket ökas, fälten varda större,
Och skördar bergas, tyngre än de förre,
Från sjelfva mossen, fordom aldrig plöjd…
        Och du är nöjd?

Och vetenskap och konst nu vida mera,
Än någonsin förut, hos oss florera
Och bära svenska namn till ärans höjd…
        Och du är nöjd?

[ 36 ]

“Ja, hvarför ej?“ — så hör jag skygt du svarar
Och tvingar dig att tro, att sådant varar,
För det att lyckans vexling vardt fördröjd…
        Och du är nöjd?

Du yfs måhända till och med åt valet,
Som så du gjort, och skramlar stolt med skalet,
Hvar gång en framtidstanke stör din fröjd…
        Och du är nöjd?

O, var det ej! Du ser nog, det som fattas
Just kärnan är, som nu så ringa skattas,
Och fåfängt ljuger du, på målet röjd,
        Att du är nöjd.

Var svensk! Som sådan tänk och tro och handla!
Och inom kort du skall dig sjelf förvandla
Och räta ryggen, allt för länge böjd. —
        Först då var nöjd!