Östgötars minne/1668

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1667
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1668
1669  →


[ 67 ]

1668.

875. Samuel Erici Schening. F. trol. i styra; fad. borgmästare i Skeninge. Prv. 1674. Huspräd. 74; kyrkoherde i Örbärga o. Nässja 75, i Ängsö. Västerås stift, 76. D. 1680 2.

876. Jonas Gunnari Agræus. F. 1645; fad. bonde i Allhelgona. D. som stud. i Uppsala 1676.

Disp. 1674 under Arrhenius »de sacerdotibus veterum.»

877. Tobias Petri Vestenhjelm [adl. 1689; förut Vester]. F. i Västervik 1649 47; fad. råd- o. handelsman. Aktuarie i Antikv.-kolleg. 74; assessor 81; tillika häradshöfding i Väsby o. Salbärgs doms., Västm. län, 83; assessor i Svea hofr.; lagman i Västm. o. Kopparb. län 1713, i Västerås lagsaga 18. Egare af Hallstabärg (Hallsta), Västm. län. D. 1718 310.

På sin tid ansågs V. som en framstående historisk forskare. Hans historia om kon. Gustaf I (manuskript i Kgl. bibi.) sade sig O. Celsius d. y. hafva till »oförliknelig nytta» begagnat, men för en senare tids kritik har den icke kunnat fullt bestå. Se vidare Biogr. lex.

878. Nicolaus Danielis Dalhem [Dalhemius]. F. i Linköping 1650 97; fad. prost [149]. Fil. doktor i Lund; prv. 89. Fil. professor vid Lunds univ. 85; teol. professor samt kyrkoh. i Stångby o. Vallkärra 89. D. 1692 262.

879. Georgius Johannis Bauman. F. i Västervik trol. 1635; fad. råd- o. handelsman. Sjökapten på en ostindiefarare. V. rådman i Västervik. D. där 1724 113.

880. Petrus Petri Lucander. F. i Mjölby (Sörby) 1647. Prv. 74. Komminister i Herrestad o. Källstad 74, i Mjölby 78, i Säby 81. D. 1687, begr. 127.

881. Samuel Johannis Hircinius. Fad. prost i Rumskulla [131]. V. kollega i Eksjö någon tid 1684. Svagsint.

»Studiis corruptus». — Begärde hos konsistorium i Linköping 1674 både själf och genom sin gamla mor samt svåger i Rumskulla att bli ordinerad. Resol.: »pröfve först sina gåfvor i Rumskulla och komme så igen.» Rekommenderades af rektor i Västervik till apologist där 1678, men blef ej; rekommenderades ock till ordination 1679. Resol.: »man fruktar, att han för sin melancholi och ensamma lefnad lär intet vara därtill capabel, ehuru vackert han studerat.» Nic.

882. Petrus Johannis Törnevall. F. i Törnevalla omkr. 1650; fad. prost [328]. Prv. 80; fil. doktor 82. Amanuens vid Antikv.-kolleg.; kyrkoherde i [ 68 ]Gladhammar o. Västerrum 82; kontr.-prost 94. Tecknare; skriftställare. D. 1706 167.

T. har bl. a. författat »Dygdz och odygdz spegel i Huushåld och gemehna lefverne. allom i hvart stånd til nyttig påminnelse och undervijsning framställd», samt tecknat en stor del figurer till Kudbecks Atlantica. Var Hadorph följaktig på hans antikvariska resor 1671 och följande år och aftecknade då en del runstenar, i »Bautil» signerade med hans initialer.

883. Daniel Danielis Ranzochius. F. i Linköping 1649; fad. kyrkoherde [329]. Postkommissarie i Sthlm.