Sida:Östgötars minne.djvu/110

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
883-897
1669.

Gladhammar o. Västerrum 82; kontr.-prost 94. Tecknare; skriftställare. D. 1706 167.

T. har bl. a. författat »Dygdz och odygdz spegel i Huushåld och gemehna lefverne. allom i hvart stånd til nyttig påminnelse och undervijsning framställd», samt tecknat en stor del figurer till Kudbecks Atlantica. Var Hadorph följaktig på hans antikvariska resor 1671 och följande år och aftecknade då en del runstenar, i »Bautil» signerade med hans initialer.

883. Daniel Danielis Ranzochius. F. i Linköping 1649; fad. kyrkoherde [329]. Postkommissarie i Sthlm.


1669.

884. Joannes Joannis Olin [Olinus]. F. i Västra Eneby 1645; fad. prost [326]. Prv. 75. Skv.-präd. 75; kyrkoherde i Normlösa o Härbärga 78. D. 1700 12.

885. Johannes Petri Norcopensis. F. i Norrköping; fad. borgare. Stud. i Åbo redan 1650.

886. Abrahamus Jonæ Laurentinus. F. i Lommaryd trol. 1642; fad. fogde. Prv. 73. Komminister i Flisby o. Norra Solbärga 74. D. 1701 12.

887. Georgius Andreæ Strand. F. i Norrköping 1648 93; fad. hattmakare. Prv. 74. Krigspräst 76; kyrkoherde i Södra Vi och Jursdala 82. D. 1702 242.

S. lärde först hattmakaryrket, men då hans styffader efter sin aflidne broder, som var professor, ärfde ett godt bibliotek, böljade styfsonen studera. H. — Hemkom från Skåne 1677, »emedan folket blifvit stucket under annat regemente.» Nic.

888. Johannes Svenonis Motzenius. F. i Motala 1642; fad. klockare. Prv. 72. Komminister i Motala 72. D. 1704 4, begr. 85.

889. Andreas Christophori Ternander.

890}. Carolus Olavi Fredling. F. trol. i Väderstad; fad. hofr.-aktuarie. Auskult. i Göta hofr.; v. häradshöfding, bosatt i Väderstad 1678. D. där 1679 2311.

891. Matthias Olavi Vallius [Aggrelius]. F. i S:t Lars 1648, döpt 312; fad. bonde. Prv. 76. Komminister o. skollärare i Västra Ed 76 el. strax efter. D. 1715 185.

892. Johannes Joannis Engius. F. troligen i Ekeby; fad. bonde.


1670.

893. Benedictus Jonæ Edsberg.

894. Johannes Canuti Lithmang. F. i Västra Stenby (Kälfsten) 1645; fad. bonde. Stud. i Lund 69, i Upps. 74; prv. 76. Kommin. i Horn o. Hycklinge 76; kyrkoherde där 83; prost. D. 1714 1111.

»Död af slag, då han satt på sin stol och räknade penningar.» Bl. —Var begifven på trätor och processer.

895. Samuel Johannis Pyttner. F. i Klockrike; fad. inspektor. Stud. i Lund 1671. Rådman i Linköping; borgmästare där 98. D. i pästen 1711 227.

896. Gothofridus Francisci Finemann. F. i Norrköping 1654, döpt 71; fad »bokhållare på stenhuset». Stadssekreterare (syndikus) i Visby. D. före 1705.

Skref »en gratulation till Lothigius vid dess promotion i Wittenberg 1678.»

897. Jonas Olavi Bärling. F. i Svinstad 1647; fad. bonde. Prv. 73.

Komminister i Svinstad 73. D. 1696.

— 68 —