Östgötars minne

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)


[ 1 ]

ÖSTGÖTARS MINNE

BIOGRAFISKA ANTECKNINGAR OM
STUDERANDE ÖSTGÖTAR I UPPSALA 1595—1900

AF

K. G. OdénSTOCKHOLM 1902
IDUNS KUNGL. HOFBOKTRYCKERI

[ 3 ]

Innehållsförteckning.

Sid.
Inledning 5*
Östgöta nations förste hedersledamot, hedersledamöter, inspektorer, ämbetsmän och vaktmästare 17*
A. Studerande Östgötar i Uppsala 1595—1645 1
B. Östgöta nation i Uppsala 1645—1900 33

Inskrivningsår 1645, 1646, 1647, 1648, 1649,
1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659,
1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669,
1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679,
1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689,
1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699,

1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709,
1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719,
1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729,
1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739,
1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749,

1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759,
1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769,
1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779,
1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789,
1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799,

1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809,
1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819,
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829,
1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839,
1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849,

1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859,
1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869,
1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879,
1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889,
1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899,
1900.

C. Bilaga. Inskrifne i Östgöta nation i Uppsala 1901—1902 15 713
Tillägg och rättelser 715
Förkortningarnas betydelse 720
Personalregister 723