Hoppa till innehållet

Östgötars minne/1673

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  1672
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1673
1674  →


[ 72 ]

1673.

943. Olavus Isaci Trivallius. F. i Virserum; fad. bonde. Prv. 1678. Komminister i Väderstad o. Harstad 78. D. 1712, begr. 36.

944. Zacharias Benedicti Figrelius. Fad. domprost i Linköping [140]. D. under utrikes resa 1689.

Gratulerade 1673 på latinsk vers biskop Terserus' döttrar till deras giftermål och författade en grafskrift öfver prof. Magnus Celsius 1679. — »Occisus Lubecæ»; enligt andra död i Hamburg.

945. Andreas Olavi Noander. D. som stud. i Uppsala 1678, begr. 2411.

946. Daniel Andreæ Kylander. Fad. prost i Lommaryd. Prädikobiträde i Linderås (1694-95).

Nämnes visserligen i ett visitationsprotokoll »komminister», men var endast prädikobiträde och hade ej blifvit prästvigd. S.

947. Johannes Israëlis Holmberg [Holmerus]. Revisionslandtmätare i Lifland 1681—86; landtmät.-inspektor i Estland 87. Bosatt i Reval. D. 1697.

948. Carolus Lagerblad [adl. 1689; förut Knutsson]. F. i Vimmerby landsf. 1656 195; fad. borgmästare. Auskult. i Svea hofr. 84; häradshöfding i Norra o. Södra Tjust (88). Egare af Rorstad i Ukna. D. på Stensnäs där 1693 101.

949. Nicolaus Petri Reftelius. F. i Norra Vi 1654; fad. prost. Stud. i Åbo 73, i Upps. 76; prv. 86. Kyrkoherde i Torpa 86. D. 1687 45.

B. blef kyrkoherde samma år han prästvigdes »på grund af sitt vackra testimonium acad. och mot förbindelse att upprätta enkan», hvilket han ock gjorde. H.

950. Hans Andersson [förut Johannes Andreæ Qvenner el. Qvenzel]. F. i Västervik 1656, döpt 201; fad. rådman o. handlande. Handlande i Västervik; brukspatron; egare af Helgerum med underlydande gårdar i Västerrum, Ankarsrum i Hallingebärg o. Sundsholm i Gladhammar. D. på Helgerum 1724 8.

A. var en mycket rik man. Hans dotter, Anna Cederflycht, donerade 1748 en fond till understöd åt fattiga i Västervik, Hallingebärg, Gladhammar och Västerrum; det utdelade räntebeloppet uppgick för år 1895 till 1,600 kr.

951. Andreas Vennerstedt [adl. 1681; förut Rajerus o. Vinnerstedt] F. i Gistad 1650; fad. Nic. Vinnerstadius, kyrkoherde. Volontär vid armén i Skåne 76; adjut. vid öfv. Rehnskölds reg. till häst 76; löjtn. 77; afsk. 77; kapten »för ett kompani kommenderadt folk på Hisingen» 78; ryttmästare vid östg. kav.-reg. 79; öfv.-löjtn. vid öfv. Kruses reg. till häst 83; öfverste för Uppl. ståndsdragoner 1703; generallöjtnant 22. Egare af Skogaholms bruks- o. landtegendom, Örebro län, samt Sörby i Hvarf o. Skörtinge i Skärkind. D. på Skogaholm 1723 2610.

V. deltog i många fältslag; var med vid Halmstad, Lund och Landskrona under kon. Carl XI:s skånska krig äfvensom under kon. Carl XII vid landstigningen på Själland, öfvergången af Dünaströmmen samt slagen vid Gemauerthof och Liesna, då han båda gångerna anförde högra flygeln; blef slutligen fången af ryssarne vid Pultava 1709 och hemkom ej förrän 1722 eller efter fredsslutet. A. Se vidare Biogr. lex.