Östgötars minne/1698

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1697
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1698
1699  →


[ 109 ]

1698.

1449. Gabriel Magni Retzel [Retzelius]. F. i Odensvi 1677; fad. M. Colopontanus, kyrkoherde. Fogde hos grefvinnan Piper. Arklimästare; kapten. Landtjägare i Österg., omnämnd 1727; jägmästare på Ombärg (29). D. 1745.

1450. Magnus Erici Modolinus. Prv. 1701. Komminister i Kimstad 02. D. i pästen 1711 59.

1451. Daniel Magni Maville. F. i Västervik 1683 213; fad. tullförvaltare. Stud. i Kiel 1698, i Upps. 1700. E. o. kanslist i Just.-revisionens kansli 1703; tillika handsekreterare hos hofkanslären frih. Coyet. D. i Sthlm 1714.

Rekommenderade sig till ordinarie tjänst i K. M. kansli 1709. — Blef med våld störtad i sjön och drunknade. Enligt andra: »kastade sig i hafvet.»

1452. David Samuelis Pontin. F. i Linköping 1687, döpt 139; fad. prost i Vadstena. Prv. 1709. Reg.-pastor vid Östg. inf.-reg. 10; kyrkoherde i Törnevalla 16. D. 1736 175.

Blef under kriget fången i Ryssland och återkom 1722.

1453. Daniel Michaëlsson. F. i Norrköping 1671; döpt 214; fad. smed. Prv. 1704. Komminister i Hof o. Appuna 16. D. 1722 223.

»Brukade supa till öfverflöd.» H.

1454. Andreas Johannis Törnstrand. F. i Törnevalla 1677; fad. kronolänsman. Prv. 1712. Bruksprädikant o. skollärare vid Gusum i Ringarum redan 05; tj:fri 41. D. 1748 125. [ 110 ]

1455. Nicolaus Andreæ Lindelius. F. i Å 1671 262; fad. bonde. Präd.-biträde i Å 1703, i Östra Ny 07. D. i pästen där 1711 149.

L. låter 1700 citera nationens kuratorer, »för det de vräkt honom utur landskapet,» men vinner därpå intet, och 1701 anklagar han inför akad. konsist. flere äldre landsmän för vexation i dec. 1698, och rannsakas härom vid flere tillfällen, hvarvid af vittnesmålen framgick, att L. visserligen blifvit ganska groft misshandlad, särdeles af Nic. Aschanius [1390], men icke värre än att han, såsom ett vittne menade, bort kunna hålla därmed till godo, »emedan han var en förtretelig och emot sina landsmän mycket obstinat novitius.» K.-prot. — Blef aldrig prästvigd, ehuru han försökte sig i examen 1706 och 07, men båda gångerna improberades. Var en processlysten man. Hustrun och två barn dogo äfven i pästen 1711.

1456. Zacharias Danielis Torpadius. F. i Eksjö 1678, döpt 204; fad. kyrkoherde [828]. stud. i åbo 92, i Lund 95; fil. doktor i Upps. 1710; prv 11. Rektor i Vadstena o. kyrkoh. i Orlunda 11; kyrkoherde i Rogslösa o. Väfversunda 22. D. 1745 3011.

1457. Botvidus Nicolai Rising. F. i Åsbo 1676 53; fad. kyrkoherde [767]. Prv. 1709. Rektor i Vimmerby 09, i Norrköping 12; lektor i Linköping 24; tillika kyrkoherde i Skeda 24; förste teol. lektor 28. D. 1742 19.

»Ehuru han hvarken antagit någon af de lärde grader eller utgifvit publikt specimen, egde han onekligen all den grundeliga lärdom, som därtill erfordrats, och var i synnerhet känd för en mer än vanlig styrka i hebreiska, grekiska och latinska språken.» Br. — Hade mycken möda, innan han efter ryssarnes härjning i Norrköping 1719 fick nytt skolhus bygdt och undervisningen åter i gång. — Var en »ljuflig man.» Bl.

1458. Petrus Ericsson. F. i Örtomta 1676 44; fad. bonde. Fil. doktor 1707; prv. 09. Kyrkoherde i Östra Ryd 12; kontr.-prost 37. D. 1744 11.

1459. Magnus Olavi Leverin. F. i Borg (Löt) 1673 2811; fad. frälseinspektor. Fil. doktor 1707. Kollega i Linköping 10; konrektor 13; rektor 16; lektor 22. D. 1723 287.

»En grundlärd man.» Br.

1460. Johannes Benedicti Hjort. F. i Hjorted 1675 273; fad. kyrkoherde [611]. Stud. i Greifswald 1707; fil. doktor 09; prv. Krigspräst vid öfversten Nils Posses reg. i Pommern; kyrkoherde i Askeryd o. Bredestad 13. D. 1719 2911.

1461. Antonius Christophori Münchenberg. F. i Norrköping 1680 17; fad. bagare (tysk). Stud i Lund 1706; fil. doktor 08; prv. 10. Kollega i Norrköping 09; kommin. i S:t Johannes 10; kyrkoherde i Borg o. Löt 20, i Vreta kloster 35; prost 35. D. 1743 269.

»Var en lärd och ganska flitig man.» Br. — Öfversatte till svenska flere arbeten, bland andra »Scrivers själaskatt.»

1462. Jacobus lsaci Valldorff. F. i Askeryd 1674; fad. bonde. Fil. doktor 1710; prv. 18. Konsist.-notarie i Linköping 12; lektor där 21; tillika kyrkoherde i Slaka 21; förste teol. lektor 24. D. 1728 58.

1463. Petrus Jonæ Millberg. F. i Virserum 1675 2612 fad. kronolänsman. Fil. doktor 1713; prv. 22. Konrektor i Linköping 17; lektor 18; tillika kyrkoherde i Landeryd 23; kontr.-prost i Skärkinds kontr. 32. D. 1737 411.

»Var en lärd man och snabb mathematicus»; hade kallelse till astron. professur i Uppsala, hvilken han dock afböjde. Br.

1464. Andreas Laurentii Norlin. Hospitalssyssloman t Söderköping 1711. D. 1716 124. [ 111 ]

1465. Antonius Theodori Carlbom. F. i Hagebyhöga; fad. komminister. Fil. kand; prv. 1705. Kollega i Linköping 05; rektor i Skeninge 07. D. i pästen 1711 257.

»Han var en skicklig, lärd och flitig man, som beredde åtskilliga qvicka ämnen till studiernas vidare fortsättande vid högre läroställen.» Hans fästmö dog äfven i pästen samma år. F.