Östgötars minne/1699

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
←  1698
Östgötars minne : biografiska anteckningar om studerande östgötar i Uppsala 1595–1900
av Klas Odén (1846–1910)

1699
1700  →


[ 111 ]

1699.

1466. Daniel Törling. F. i Kristbärg 1676 176; fad. M. Axelsson, kyrkoherde. Fil. doktor i Greifswald 1708. D. i Sthlm 1709.

1467. Johannes Jakob Botvidsson. Fad. bokhållare i Gryt. E. o. kanslist i Kammarrevisionen 1713; kanslist 16; notarie 18; tullinspektor vid Barösund i Gryt 26. D. antagl. 1735.

1468. Jonas Gudmundi Hagelius. F. i Hagebyhöga 1670; fad. bonde. Prv. 1701. Kommin. i Mogata o. Borrum 08; kyrkoherde där 31. D. 1737 144.

1469. Olavus Laurentii Hallenius. F. i Linköping 1677, döpt 2610; fad. kyrkoherde i Hvarf. Auditör vid Lifdrabantkåren.

1470. Israël Johannis Phallén. F. i Hof 1675 53; fad. kyrkoherde. »Skrifvare vid militären». Drabant hos konung Carl XII. D. 1713 12. P. var Konungen följaktig till Turkiet och deltog i kalabaliken vid Bender, då han stupade.

1471. Petrus Johannis Lithmang. F. i Horn 1679 28; fad. prost [894].

D. som stud. i Horn 1705 272.

1472. Johannes Andreæ Dahlstrand. F. i Grebo 1675 1611; fad. inspektor. Prv. 1703. Komminister i Söderköping 05. D. i pästen 1711 39.

1473. Jonas Petrus Jonæ Entzelius. F. i Målilla 1672 1912; fad. inspektor. Prv. 1703. Komminister i Gladhammar o. Västerrum 08. D. 1726 1912.

1474. Joannes Zachariæ Ekman. F. i Eksjö 1679, döpt 237; fad. oxhandlare.

»Hic poēta inter pocula aberravit in Belgio.» Bj.

1475. Nicolaus Magni Breman. F. i Hogstad 1671; fad. kyrkoherde [480]. Prv. 1704. Komminister i Björsäter o. Yxnerum 09. D. 1728 108.

1476. Samuel Nicolai Rymonius. f. i Ingatorp 1676; fad. prost [479]. Landtbr.-inspektor på Olstorp i Västra Ryd, sed. på Ryssebo i Ingatorp 1717). D. i Sund 1751 253.

»Cœlebs et privatus sua sorte contentus obiit.» Bj.

1477. Samuel Gudmundi Vigelius. F. i Rumskulla. Konstapel; skogsförvaltare (jägmästare?) i Uppland.

1478. Carolus Laurentii Enström. F. i Västra Eneby 1676, döpt 110; fad. bonde. Fil. doktor 1707. Kollega i Linköping 07; konrektor 10; rektor 13. D. 1716 194.

»Var olyckligt gift; söp därför och blef död.» Bl.

1479. Ericus Petri Vikman. F. i Rumskulla 1679, döpt 192; fad. kyrkoherde [731]. Prv. 1707. Rektor vid Kungsholms skola i Sthlm 05; kommin. i Kungsholms förs. 08; reg.-pastor vid Kalmar reg. 09; kyrkoherde i Misterhult 12. D. 1736 251.

Medföljde regementet i kriget och blef fången vid Dnieper 1709: hemkom från Moskva 1712.

[ 112 ]1480. Jonas Nicolai Sevelin. F. i Frödinge 1673; fad. bonde. Prv. 1711. Kollega i Kalmar 08; kommin i Högsby, Kalmar stift, 11; kyrkoherde i Glömminge o. Algutsrum 29. D. 1734 2.

1481. Oestanus Petri Gervallius. F. i Vallerstad 1680 184; fad. prost [476]. Prv. 1722. Kollega i Norrköping 05; rektor i Skeninge 11; kyrkoherde i Högby, Västra Skrukeby o. Hogstad 23. D. 1735 412

G. höll den första landskapsorationen vid landsmännens sammanträde 1706 15 »de lande studiorum humaniorum.» Skötte den besvärliga rektorssysslan »med heder och beröm.» F.

1482. Marcus Magni Engelsman. F. i Västervik 1680 32; fad köpman. Fil. doktor 1707. Adjunkt vid Upps. univ. 12. D. 1718 137.

Hans fader höll i Västervik gästning för ankommande engelske handlande och sjömän, hvarför han allmänt i staden kallades Magnus Engelsman, hvilket namn sonen sedan bibehöll. Denne var en ganska lärd man, »särdeles uti eloquentia». Om honom säger hans vän Nic. Celsius i grafskriften bl. a.: — - - »vir probitate gravis, vir mitis, quem cana fides, quem fovit honestas, nectare quem lavit gratia prisca suo.» Br. — E. var förlofvad med en syster till Asp [1640], men hon dog, och sorgen däröfver bidrog mycket till hans död.

1483. Petrus Svenonis Melander. F. i Asby 1678 263; fad. kyrkoherde i Hvena. Prv. 1704. Komminister i Skeda 12. D. 1719 122.

Hans son Samuel blef frälseinspektor och dennes son adl. af Huss [3054].

1484. Daniel Petri Holmerus. F. i Söderköping 1677 303; fad. komminister. Prv. 1708. Skvadronsprädikant vid Östg. kav.-reg. 08. D. i Skeda 1719 261.

1485. Magnus Magni Sidelius. F. i Dagsbärg 1677; fad. bonde. Prv. 1703. Kollega i Linköping 03; komminister i Västra Ryd o. Svinhult 05. D. 1722 224.

1486. Andreas Hoffman. Fänrik; löjtnant vid Dalreg. 1702. D. i Opatow, Polen, 1702 1312.

»in bello occubuit.»

1487. Carl Gustaf Palm. F. i Narva, Lifland; fad. kamrer. Kornett vid Dragonerna. D., »slagen», i Kurland 1702.

1488. Georg Fredrik Vetterman. F. i Vadstena 1687, döpt 92; fad. borgmästare. Auskult. i Svea hofr.; hofr.-kommissarie. Kamrer hos gref De la Gardie. D. 1734.

Födelseåret för denne torde möjligen gälla närmast följande brodern.

1489. Johannes Joannis Vetterman. Fad. borgmästare i Vadstena. Arklimästare; löjtnant. D. i Reval, Estland, 1709.

1490. Alexander Joannis Vetterman. F. i Vadstena 1689 271; fad. borgmästare. Skeppsskrifvare 1711. Ryttare vid Östg. kav.-reg. 10; korpral 13; kornett; afsk. 39. Kommissionär i Sthlm.

1491. Petrus Haqvini Hjertstedt [Hierstadius, Iljerstedt]. F. i Västra Tollstad 1682 183 fad. kyrkoherde [711]. Frälsefogde i Ålhult i Södra Vi; stadsnotarie i Vimmerby; borgmästare 1720; afsk. m. tit. häradshöfding 28. Bosatt på Gunnekulla i Frödinge. D. där 1760 119.

1492. Johannes Johannis Lothigius. F. antagl. i Sthlm; fad. prost i Eksjö [786]. Soldat. D. i fält 1701.

1493. Jonas Sevardsson. F. i Norrköping; fad. båtsman. D. som stud. i Uppsala 1700.

Juvenis excellentissimi ingenii. Bj. — Uppgifves hafva omkommit genom drunkning.