19de Århundradet Förra Delen

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det XIX Århundradet i Ord och Bild, Förra Delen.
av O. H. Dumrath


[ omslag ]

Omslag
Omslag

[ titelsida ]

Det XIX Århundradet

i Ord och Bild

Politisk och Kultur-Historia

Efter de bästa källor bearbetad för svenska förhällanden

af

O. H. DumrathFörra DelenChicago, Ill.

Swedish Publishing Companys förlag

1902

[ tryckning ]

Chicago, Ill.

Swedish Publishing Company

MCMII
[ Innehåll ]

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Inledning 5
Direktoriet i Frankrike 13
Frankrikes inre tillstånd 14
General Bonaparte och Frankrikes arméer 15
Den adertonde brumaire 19
Konsulatet och de nya statsmyndigheterna 21
Beskattningsreformerna 22
Värnplikten 26
Kommunikationerna 28
Undervisningsväsendet 29
Universitetet 30
Lagstiftningen 31
William Pitt 32
Den engelska statsskulden 33
Kriget med Frankrike — Genuas försvar. — Marengo och Hohenlinden. — Freden i Lüneville.  34
Pius VII.—Kardinal Consalvi 35
Konkordadet och de “organiska artiklarne” 36
Kajser Paul och konventionen med Frankrike 39
Pitts afgång — Freden i Amiens — Helvetesmaskinen vid gata Saint Nicaise 40
Hofhållningen på Saint-Cloud och Malmaison 42
Madame Bonaparte 43
Napoleon och hans familj 45
Cadoudals sammansvärjning 46
Hertigens af Enghien död 47
Konsulatets slut 48
Napoleon utropas till kajsare. — De nya statsvärdigheterna 49
Hederslegionen 50
Den nya kejserliga adeln 52
Napoleons och Josephines kröning 53
Etiketten vid det kejserliga hofvet 54
Tidningarna 55
[ Innehåll ]
Förändringarna och mediatiseringarna i Tyskland.— Napoleon låter kröna sig till konung af Italien. 56
Konskriptionen 58
Den kejseriiga armén 59
Slaget vid Austerlitz 63
Sjöslaget vid Trafalger 64
Pitts död. — Rhenförbundet. — Bokhandlaren Palms afrättning 66
Napoleons familj 67
Fredrik Wilhelm III 67
Zar Alexander I. — Mordet på kejsar Paul 68
Drottning Luise af Preussen 69
Zar Alexander i Berlin 70
Fördraget i Potsdam 71
Den preussiska armén. — Stämningen i Preussen. 72
Kriget mot Frankrike 74
Slaget vid Jena 75
Drottning Luises flykt till Memel 76
Slaget vid Eylau — Slaget vid Friedland 77
Mötet i Tilsit. — Freden i Tilsit. 78
Kontinentalblockaden 79
Betsockertillverkningens uppkomst 80
Köpenhamns bombardement 82
Gustaf IV Adolfs karaktär 83
Drottning Dorothea Wilhelmina. — Det svenska hoflifvet 84
“Juntan”. — Benjamin Höijer. — “Musikskandalen”. 85
Opposition vid riksdagen och konungens krönung i Norrköping. 86
Gustaf IV Adolfs resa til utlandet. — Kongungens bekantskap med Jung-Stilling 87
Gustaf IV Adolf och Napoleon. 88
Konungens uniformeringsvurm 89
Landtvärnsinrättningen och landtvärnets lidanden 90
Kriget i Pommern. — Rysslands krigsförklaring. 92
Gustaf III:s staty aftäckes. 93
Finska kriget 95
Hatet till konungen. 98
Gustaf IV Adolfs afstättning. 99
Det franska hofvets resa till Fontainebleau. 102
Madame de Rémusat 103
Napoleons planer mot Spanien. 104
“Fredsfursten” Godoy och infanten Ferdinand. 105
Ferdinand VII, konung af Spanien. 105
Den spanska konungafamilijens resa till Bayonne. — Resning i Madrid. 106
Carl IV öfverflyttar sina rättigheter till Spaniens krona på Napoleon. — Konung Joseph. — Upproret i Spanien. 107
Zaragozas belägring. 108
Napoleon och Alexander. 109
Kajsermötet i Erfurt. 110
Napoleon i Weimar — Napoleon och Goethe. 112
Frukterna af mötet i Erfurt. — Tallyrands stämplingar. 113
Spänningen mellan Österrike och Napoleon. 114
Det andra kriget mot Österrike. 115
Slaget vid Aspern och Essling, marskalk Lannes’ död. — Slaget vid Wagram. 116
Stillständet i Znaym. — Expeditionen till Wachern. — Freden i Wien. — Upproret i Tirol undertyckes. — Andreas Hofers död. 118
[ Innehåll ]
Kriget i Spanien. — Napoleons försök att eröfra Portugal. 119
Konung Louis af Holland. — Konungen af Westfalen. 120
Kyrkostaten och påfvens fängsling. — Skilsmässan från Josephine. 122
Napoleons förmälning men Marie Louise. 123
Arkitekturen under kejsardömet: Percier och Fontaine. 124
Triumfbågen 125
Madeleinekyrkan. — Börsen. — Lyx- och konstindustri. 126
Konsthandtverkarne Jacob Frères. 127
Målarekonsten: David. 128
Girondet. — Gros. — Régnault. — Prud’hon. 129
Skulpturen: Antonio Canova 131
Litteraturen: Delille. — Joseph Chèniers. — Fontanes. — Chateaubriand. 134
Madame de Staël. 135
Benjamin Constant. 136
Tonkonsten: Haydn.— Beethoven. 137
Operan: Boieldieu. — Mehul. — Cherubini. — Spontini. 140
De geografiska upptäckterna: Upptäckter kring sydpolen. — Sir James Clark Ross — John Ross. 141
Förskningar kring nordpolen: Franklin. 142
Alexander von Humboldts resa till det spanska Amerika. 144
Carl Ritter. 146
Heinrich Liechtenstein. 147
Resor i norra Asien: Adolf Erman. 148
African association. — Burchart. — Nigerns utforskande. 149
Resor och forskningar vid Nilen, Abessinien och Nubien. 150
Resor i södra Amerika: Spix och Martius. — Pöppig. 151
v. Tschudi — Bröderna Schomburgk. 152
Naturvetenskaperna: Zoologien: George Cuvier 153
Etienne Geoffrey S:t Hilaire. — Lamarck. 155
Meckel. 156
Schelling och naturfilosofien. 157
Lorenz Oken, — Louis Agassiz. 158
Botaniken: Göran Wahlenberg. 159
A. v. Humboldt. — de Candolle. — Jussieu. 160
Carl Adolph Agardh. 161
Elias Fries. 162
Goethe och växternas metamorfos. 163
“Kosmos”. 164
Industrien: Garn- och väfnadstillverkningen. 166
Bomullsindustrien: Samuel Crompton. 167
Snabb-blekningen: Berthollet. 169
Linneindustrien: Philippe de Girard. 170
Sidenindustrien: Jacquard och hans väfstol. 173
Ullkamningsmaskiner: Josua Heilmann. 176
Fårafveln, — James Watt och ängmaskinen. 177
Gatubelysningen. 179
Oljelampor. 180
Gaslysning. 181
Berlins sällskapslif: Henriette Herz. 182
Rähel Levin. 185
Bröderna Schlegel — Prins Louis Ferdinand och Pauline Wiesel. — Johannes von Müller. — Friedrich von Gentz. 186
[ Innehåll ]
Romantikerna. 187
Romantiken i konsten: Nazarenerna. 189
Preussens pånyttfödelse: Fichte. 191
Friherre von Stein. 193
Den preussiska arméreformen: Scharnhorst. 194
Wilhelm von Humboldt och Berlins universitet. 195
Steins fall. 197
Karl August von Hardenberg. — Fördrag med Napoleon. 198
General York och konventionen i Tauroggen. — Preussens rustningar. 199
Finska kriget. — Döbelns återtåg från Åland. 202
Adlersparres tåg till Stockholm. 203
Georg Adlersparre. 204
Riksdagen 1809. 206
Carl XIII utropas till konung. — De nya grundlagarna. 207
Hans Järta. 208
Fredsunderhandlingar med Ryssland. 209
Finlands nya ställning. — Trohetseden till zar Alexander I i Åbo. 210
Landtdagen i Borgå. 211
Freden med Danmark. — Carl August, svensk tronföljare. 212
Hatet mot familien Fersen — Carl Augusts död. 214
Mordet på riksmarskalken, grefve Axel von Fersen. 217
Riksdagen flyttas till Örebro. — Nytt tronföljareval. — Marskalk Bernadotte väljes fill svensk trönföljare. 218
Napoleon och Alexander. — Tåget mot Ryssland. 219
Moskaus brand. 220
Återtåget. 221
Beresina. 222
Stämningen i Frankrike. 223
General Mallets sammansvärning. 224
Följderna af katastrofen i Ryssland. — Kriget i Tyskland. 225
Kejsarens fall och tronafsägelse. — Hans färd till Elba. 228
Bourbonerna i Paris 229
Napoleons återkomst. 231
Waterloo. 232
Kejsaren föres till S:t Helena. 234
Wienerkongressen. 235
Den heliga alliansen. 237
Kejsar Frans II. 238
Furst Metternich. 239
Teater och musik i Wien. 240
Tillståndet i Österrike. 243
Reaktionen i Tyskland. 244
“Die Burschenschaft” 246
Festen på Wartburg. 247
Mordet på Kotzebue. 248
Karlsbaderbesluten. 249
Den reaktionära statsläran. 250
Hegel och hans filosofi i reaktionens tjänst. 252
Litterära strömmningar i Italien. 254
Murats fall. 257
Karbonarismen. 258
[ Innehåll ]
Revolutionen i Neapel. 260
Kongresserna i Troppau och Laibach. 261
Förföljelserna i Neapel. 262
Piemont. 263
Ludvig XVIII. 264
Marskalk Neys afrättning. 266
Béranger. 268
Mordet på hertigen af Berry. — Napoleons död. 269
Ferdinand VII i Spanien. 270
De spansk-amerikanska koloniernas uppror. 272
Kongressen i Verona. 273
Intervention i Spanien. 274
Georg Canning. 276
Portugal och Brasilien. 277
Grekiska frihetskriget. 279
Philhellenismen. 281
Alexander och fru von Krüdener. 283
Alexander I:s död. 286
Dekabristupproret. — Nicolai I:s tronbestigning. 287
Ryssland bryter med Turkiet. — Sjöslaget vid Navarino. 288
Ryssland förklarar Turkiet krig. — Janitscharkårens upplösning och utrofände. — Freden i Adrianopel. 289
Grekland förklaras oberoende. — Prins Otto af Bayern utropas till konung. 290
Det inre tillståndet i England. — Nöden och brotten. 291
Den arbetande klassens hårda lott. — De högre klassernas utsväfningar. 292
Jordegendomskris i England. 293
Adam Smith — Jeremy Bentham. 294
Den första snällpressen. — Lithografiens uppfinnande. 295
Sjöskolans skalder. — Walter Scott. 297
Thomas Moore. — Tilståndet i Ireland. 299
Shelley. 301
Byron. 302
Kommunikationsmedlens förbättrände. 305
Diligenserna. 306
Lokomotivets uppfinnande: George och Robert Stephenson. 307
Ångfartyget: Robert Fulton. 309
Skrufvens uppfinnande: John Ericsson. 310
Säkerhetslampan: Sir Humphry Davy. 311
Cobbetts agitation och arbetarerörelsen. 312
Georg IV:s tronbestigning. 313
Striden mot parlamentets privilegier. 315
Katolikernas emancipation. 317
Ludvig XVIII:s död. — Carl X:s kröning. 318
Reaktionära lagförslag. — Ministären Villèle afgår. 319
Ministären Martignac. — Parispressen. 320
Hertigen af Orléans. 321
Oppositionen i kamrarne. — Tåget mot barbareskstaterna. — Algers eröfring. 322
Ordonnanserna. — Julirevolutionen. 323
Carl X:s afsättning. 324
Ludvig Filip, fransmännens konung. 326
Den svenska litteraturen: Esaias Tegnér. 328
Johan Olof Wallin. 330
[ Innehåll ]
Franz Mikael Franzén. 333
Atterbom och fosforisterna. 335
Striden mellan fosforisterna och Svenska Akademien. 336
“Märkalls sömnlösa nätter”. 338
Carl Fredrik Dahlgren. 340
Götiska förbundet. 340
Per Henrik Ling. 341
Erik Gustaf Geijer. 343
Geijer såsom akademisk läräre. 344
Geijers affall. 345
Stagnelius och Nicander. 347
Anders Fryxell. 349
De bildande konsterna. 350
Målarekonsten. — Bildhuggarekonsten. 351
Bengt Erland Fogelberg. 353
Dramatiska konsten och operan. 355
Skadespelare och skådespelerskor. 357
Edward Dupuy. 358
Hæffner. — Harmoniska sällskapet. — Johan Berwald. 359
Vissångare. 360
Sällskaps- och umgängeslif. 361
Rättsskipning. 364
Läroverken. — Universiteten. 366
Samuel Ödmann. 368
Isreal Hwasser. 369
Nils Fredrik Biberg. — Samuel Grubbe. 372
Det kyrkliga och religiösa lifvet. 373
De första metodisterna. 375
Karl Johan Schlyter. — Per Aron Borg. 376
Carl Johan som Sveriges kronprins. 377
Carl Johans karaktär. 378
Förstärkningsmanskapet och bondeoroligheterna. 381
Krigsförkläringen mot England. 383
Förhållandet til Ryssland. 384
Napoleon och Sverige. 385
Fördraget med Ryssland och mötet i Åbo. 387
Sverige deltager i koalitionskriget mot Napoleon. 388
Carl Johan i Tyskland. 389
Friden i Kiel. 391
Tillståndet i Norge. 393
Christian Fredrik i Norge. 395
Riksförsamlingen i Eidsvold. 396
Konventionen i Moss. 397
Föreningen med Norge. 398
Carl Johan och den svenska adeln. 401
Spionhistorier och högmålsprocesser. 403
Öfverståthållaren och drottningen. 405
Carl XIII:s död. 407
Kronprinsen Oscars frieri. 409
Den nya tryckfriheten. 411
Pressen och indragningsmakten. 412
Judenfrågan och den Grewesmöhlenska fejden. 415
“Anmärkaren” och Vermdömålet. 417
Johan Johansson och “Argus”. 418
[ Innehåll ]
Förföljelser mot pressen. 419
Oppositionen på Riddarhuset. 420
Carl Henrik Anckarsvärd. — Riksdagen 1823. 421
Platen och Anckarsvärd. 423
Skeppshandeln. — Carl Johan af Wirsén. 425
Berzelius. 428
Berzelius’ första arbeten. 429
Lavoisier och förbränningsäran. 431
Sir Humphrey Davy och Voltas stapel. 433
John Dalton. 434
Guy-Lassac. 435
Det kemiska teckenspråket. 436
Berzelius’ senare arbeten. 437
Anders Retzius. 439
Homöopatien. 441
Kirurgiens framsteg: kloroformen. 443
Johannes Müller. 445
Anders Retzius som lärare. 446
Magnus Huss. — Sven Nilsson — Frenologien. 447
Anders Retzius’ lära om hufvudskålens former. 448
Samuel Owen. 450
Platen och Göta Canal. 453
Göta Canals invigning. 455
Carl XIV Johan och statsrådet. 456
Grefve Magnus Brahe. 458
Lars Johan Hierta. 459
“Aftonbladet” och pressen. 461
Ålalet mot Anders Lindeberg. 464
Aftonbladsindragningarna. 466
Jakob August von Hartmansdorff. 467
Ålalet mot Crusenstolpe. 467
Upploppen i Stockholm. 469
Den Nermanska polisen. 470
“Koalitionen”. — Tillståndet vid riksdagen 1840. 471
Tegnér och “Aftonbladet”. 474
Kabinettskassans skuld och pressfejden. 475
Carl XIV Johans sista år, död och begrafning. 478[ Illustrationer ]

ILLUSTRATIONER

Den stora kometen 1811 4
Titelplansch med Napoleons porträtt 11
Napoleon Bonaparte 15
Porträtt af madame Recamier 17
Lagstiftande kårens palats i Paris 30
Porträttbyst af Pius VII 37
Slaget på Köpenhamns redd den 2 April 1801 41
Triumphbågen på Place de l’etoile i Paris 47
Pantehon i Paris 51
Amiral Nelsons död i slaget vid Trafalgar 57
Zar Alexander I:s möte med konung Fredrik Wilhelm III och drottning Luise 65
Zar Alexander I 69
Slaget vid Austerlitz den 2 December 1805. Efter en tafla af François Gerard 73
Napoleon mottager drottning Luise i Tilsit den 6 Juli 1807 81
Johan Tobias Sergel 91
Björneborgarnes marsch. Efter en tafla af Albert Edelfelt 97
Carl Johan Adlercreutz 101
Zaragozas belägring. 111
Tallyrand, hertig af Benevent. 114
Försvar at ett hus i Tirol år 1809. 117
James Nasmyths första änghammnare. 121
Chateaubriand. 132
Möskau före branden. 133
Ludvig van Beethoven. 138
F. W. J. von Schelling. 157
Elias Fries. 161
Alexander von Humboldt. 164
Aftonsamqväm med spelparti från århundradets början. 182
Johann Gottlieb Fichte. 191
Wilhelm von Humboldt. 198
George von Döbeln. 203
Carl XIII. 205
Hans Järta. 207
Riksmarsckalken Carl Axel von Fersen. 213
Den stora arméns chef. Efter L’Allemands Napoleonporträtt 221
Hetman Greve Platov och hans kosacker. 227
Napoleon undertecknar sin afsägelseurkund den 11 April 1814 230
Blüchers sammanträffande med Wellington efter slaget vid Waterloo 233
Gioachimo Rossini 241
[ Illustrationer ]
Förkunnande af zar Nikolaus I:s kröning i Moskau den 19 Augusti 1826. 256
Engelsk lordkansler i galaämbelsdrägt. 291
Senefelders litograficka handtryckpress. 295
Sir Walter Scott. 298
Lord Byron. 303
Stephensons lokomotiv ”The Rocket”. 307
Robert Stephenson. 308
John Ericson. 311
Ludvig Filip, hertig af Orleans. 322
De öfverlefvande från fregatten ”Medusa.” Efter en tafla af Theodore Gericault. 325
Esias Tegnér, 1829. 329
Johan Olof Wallin. 332
Franz Mikael Franzén. 334
P. D. A. Atterbom. 335
Per Henrik Ling. 342
Erik Gustaf Geijer. 344
Anders Fryxell. 350
Bengt Erland Fogelberg. 353
DD. KK. HH. kronprinsen och hertig Gustaf åhöra en föreläsning i Upsala 1844. 371
Drottning Desideria. 380
Carl XIV Johan. 381
Carl XIV Johan håller revy på Ladugårdsgärdet. 422
Jöns Jacob Berzelius. 431
Alessandro Volta. 434
Magnus Huss. 446
Frans Josef I, kejsare af Österrike. 451
Fredrik Wilhelm IV, konung af Preussen. 452
Göta kanals grundläggning. 454
Ungersk vinskördefest. 481