Hoppa till innehållet

50 småhistorier/Gråkappan

Från Wikisource, det fria biblioteket.
←  Gästum blindes gåtor
50 småhistorier
av Anna Holge

Gråkappan
Kungen och den lille skjutsgossen  →
(Efter A. A. Afzelius.)


[ 127 ]

49. Gråkappan.

Det berättas om kung Karl XI, att han på sina resor ofta ville vara okänd, dels för att bättre lära känna sitt folk, dels ock därför, att han ville själv se till huru landshövdingar, fogdar och andra ämbetsmän skötte sina tjänster. Klädd i en enkel grå kappa, kom han då ridande på en bondhäst eller åkande i en simpel släde, och den, som såg honom, kunde icke tro, att det var kungen. Under dessa färder på landsbygden fick han heta »Gråkappan».

Det hände en gång, när kungen hade rest på jakt, att han åkte på en bondsläde i Närkes skogar utan annat sällskap än en ung dräng, som skjutsade. Eller sin vana begynte han muntert språka med sin körsven. Drängen var förståndig i sina svar och därjämte kvick och lustig. Kungen frågade: »Har du nånsin sett kungen?»

»Nej, det har jag inte, men jag kan väl tro, att han ser ut som en annan människa.»

»Vill du se kungen?»

»Ja, vore roligt nog en gång ha sett’en.»

»När vi nu kommer fram till jaktplatsen, äro många granna herrar samlade, och bland dem är kungen; då får du se honom.»

[ 128 ]»Men hur skall jag veta bland så många granna herrar vem som är kungen?»

»Jo, den, som har hatten på sig, när alla de andra taga hattarna av sig och buga sig för honom, det är kungen.»

När de nu kommo fram till jaktplatsen, där herrarna voro samlade, togo alla av sina hattar, bugade sig och omringade släden, i vilken kungen och skjutsdrängen sutto med hattarna på sig. »Nå», sade kung Karl, »vem tror du nu är kungen?» Drängen såg sig förvånad omkring, såg på kungen och svarade: »Antingen är det I eller jag; alla de andra hava tagit hattarna av.»

Kung Karl tyckte om den raske och muntre körsvennen och sporde honom: »Per, har du lust att tjäna kungen?»

Per svarade ja, och kungen tog honom i sin tjänst.